0 beğenilme 0 beğenilmeme
68

Sn Yetkili,

ÇED Projelerini hazırlayan firmaların proje hazırlama yetki belgeleri ve ceza puanı, belge iptal uygulamaları ÇED Yeterlik Tebliği’ne istinaden yapılmaktadır. Bu Tebliğ 2008 yılı ÇED Yönetmeliği’nin 18. ve 26. Maddelerine dayanılarak hazırlanmış ve Resmi Gazete’de yayımlanarak 2009 yılında yürürlüğe girmiştir.

17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği’nin;

Tebliğler: MADDE 27– (1) “Bakanlık, gerekli gördüğü hallerde bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin olarak tebliğler çıkarabilir” maddesi gereğince;

Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 2008 yılı ÇED Yönetmeliği’nin 18. ve 26. Maddelerine dayanılarak Yeterlik Tebliği hazırlanmış ve bu tebliğ 18.12.2009 tarih ve 27436 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ancak;

17.07. 2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği, 3 Ekim 2013 tarih ve 28784 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği’nin 29. Maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

(“Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik/ MADDE 29  (1) 17/07/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır”)

2013 yılı ÇED Yönetmeliği’nde;

“Yeterlik belgesi / MADDE 27 – (1) ÇED Başvuru Dosyası, ÇED Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası hazırlayacak kurum ve kuruluşlar Bakanlıktan Yeterlik Belgesi almakla yükümlüdürler. Yeterlik Belgesinin verilmesi, Yeterlik Belgesi verilen kurum ve kuruluşların denetimi ve belgenin iptal edilmesi ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça yayımlanacak bir tebliğile düzenlenir.maddesi yer almakta ancak; 2013 yılında yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği ve sonraki yıllarda çıkartılan diğer ÇED Yönetmeliklerine istinaden bu güne kadar herhangi bir Yeterlik Tebliği yayımlanmamış ve yürürlüğe girmemiştir.

Bu sebeple;

2008 yılı ÇED Yönetmeliği yürürlükten kalktıktan sonra yeni ÇED yönetmeliklerine istinaden herhangi bir uygulama tebliği yayımlanmadığı ve yürürlüğe girmediği için Yürürlükte olmayan17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı ÇED yönetmeliği yürürlükte olduğu dönemde bu yönetmeliğin 18. Ve 26. Maddelerine dayandırılarak çıkartılan 2009 yılı Yeterlik Tebliği’ne dayanılarakuygulama yapılabilir mi? Bu tebliğ hukuken ve usulen geçerlimi dir?

Şimdiden teşekkür ederim.

İdare ve İdari Yargılama Hukuku kategorisinde (120 puan) sordu | 68

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme
Selamlar...Sorunuz daha önce cevaplanmıştır. Lütfen site içi arama yapınız. Saygılar...
(563k puan) cevapladı
Sn Ahmet bey,
 Site içi aramada soru içeriğini bulamadım malesef. Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Teşekkürler
6,140 soru
4,630 cevap
632 yorum
19,423 üye