0 beğenilme 0 beğenilmeme
243

   Sıklıkla sorulan sorulardan olan boşanma ertesi mal paylaşımına ilişkin yüzeysel de olsa bir bilgilendirme yapmak gereği doğmuştur.

      Bu bağlamda; çoğu çiftin evlilik öncesi ve ya sırasında mal paylaşımı noktasında herhangi bir anlaşma yapmamış olduğu görülerek bilgiler paylaşılacaktır. 


     Eski Medeni Kanun’da kendiliğinden geçerli olan rejim mal ayrılığıydı. 1 Ocak 2002’de yürürlüğe giren yeni Medeni Kanun ile edinilmiş mallara katılma rejimi geçerli oldu. Mal rejiminin uygulanmasına ilişkin Yürürlük Yasası’nın 10. maddesine göre, edinilmiş mallara katılma rejimi, 1 Ocak 2002’den itibaren geçerli sayılıyor ve bu tarihten sonra edinilen malları kapsıyor. Bu tarih öncesinde edinilmiş mallar ise aksi bir sözleşme olmadığı sürece mal ayrılığına taabidir.

    Edinilmiş Mallara Katılma: Kendiliğinden geçerli mal rejimi olduğu için, evlilik sırasında herhangi bir sözleşme yapmaya gerek olmaksızın bütün evlilikler için geçerlidir. Sözleşme ile seçilecek diğer türler, konumuz dışındadır.

      Mal rejiminin devamı süresince eşlerden her birinin karşılığını vererek edindikleri mallar “edinilmiş mal” olarak kabul edilmiştir. Eşler, aksini kararlaştırmadıkları takdirde diğer eşe ait artık değerin yarısı kadar hak sahibidir. Eşler yazılı bir sözleşme ile değer artışı payından vazgeçebilir veya pay oranını değiştirebilir.Eşler böyle bir sözleşme yapmadıkları sürece bu pay oranı yarı yarıya olacaktır.

     Artık değer ifadesinden kasıt ise kısaca eşlerin her birinin mal rejimi süresince edindikleri malların (edinilmiş mal grubuna giren mallar) mal rejiminin tasfiyesi sırasında toplam değerinden, bu mallara ait borçlar çıkarıldıktan sonra bulunan miktar artık değerdir. Artık değerin tespiti için ekleme ve denkleştirme işleminin de yapılması gerekmektedir.

     Son olarak edinilmiş malları da kanun ifadesiyle paylaşmak gerekirse; 

       Edinilmiş mallar özellikle şunlardır:


a- Çalışmasının karşılığı olan edinimler,
b- Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı 
ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler,
c- Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar,
d- Kişisel mallarının gelirleri, ( aksi sözleşme ile kararlaştırılabilir )
e- Edinilmiş malların yerine geçen değerler. 

 

  Kanun özellikle kelimesini kullandığı için bu metinde geçenlerin sınırlı sayıda olmadıklarına özellikle dikkat etmek gereklidir.

  Daha detaylı bilgi için bizlerle irtibata geçebilirsiniz.

     Saygılarımızla...

Hukukevi.net ekibi adına;

Av. Fatih KURNALI

  0312 229 96 98

Kişiler ve Aile Hukuku kategorisinde sordu
düzenledi | 243

Bu soruya cevap vermek için lütfen giriş yapınız veya kayıt olunuz.

6,530 soru
4,681 cevap
635 yorum
20,231 üye
Saç Ekimi