0 beğenilme 0 beğenilmeme
109

 

T.C.

YARGITAY

14. Ceza Dairesi

 

TÜRK MILLETI ADINA

Y A R G I T A Y I L A M I

 

Esas No :

Karar No :

Tebligname No: 14 -

 

INCELENEN KARARIN;

MAHKEMESI :  2. Agır Ceza Mahkemesi

TARIHI: 06.03.2014

NUMARASI:

SUÇA SÜRÜKLENEN

ÇOCUK:

SUÇ: Çocugun nitelikli cinsel istismarı

HÜKÜM: Beden veya ruh saglıgını bozacak sekilde çocugun basit cinsel istismarı

suçundan mahkûmiyet

TEMYIZ EDEN: Suça sürüklenen çocuk müdafii, katılan Aile ve Sosyal Politikalar

Bakanlıgı vekili

TEBLIGNAMEDEKI

DÜSÜNCE: Bozma

 

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek geregi

düsünüldü:

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin

sorusturma ve kovusturma sonuçlarına uygun olarak olusan kanaat ve takdirine,

incelenen dosya içerigine göreyerinde görülmeyensair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Hükümden sonra 28.06.2014 tarihinde yürürlüge giren 6545 sayılı Kanunun58,

59, 60 ve 61. maddeleri ile 5237 sayılı Kanunun 102, 103, 104 ve 105. maddelerinde

yeralan cinsel dokunulmazlıga karsı suçların yeniden düzenlenmesi karsısında; 5237

sayılı TCK.nın 7/2. madde-fıkrasındaki "Suçun islendigi zaman yürürlükte bulunan

kanun ile sonradan yürürlüge giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan

kanun uygulanır ve infaz olunur" hükmü gözetilerek, lehe olan hükmün, önceki ve

sonraki kanunların bütün hükümleri olaya uygulanarak ortaya çıkan sonuçların

birbirleriyle karsılastırılması suretiyle belirlenmesi ve her iki kanunla ilgili

uygulamanın, denetime imkan verecek sekilde kararda gösterilmesi suretiyle yeniden

degerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

.../...

     

-2-

Esas No :

Karar No :

Tebligname No: 14 - 2014

Bu belge 5070 sayılı Yasa hükümlerine göre elektronik olarak imzalanmıstır.

 

Bozmayı gerektirmis, suça sürüklenen çocuk müdafii ve katılan Aile ve Sosyal

Politikalar Bakanlıgı vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldügünden

hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1 maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK.nın 321.

maddesi uyarınca BOZULMASINA, 11.03.2015 tarihinde oybirligiyle karar verildi.

 

     

 

Ceza Hukuku kategorisinde sordu | 109

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme
Selamlar...Öncelikle fail lehine hükmün uygulanması talep edilmiş bu kararda yani eski yeni kanun karşılaştırması yapılacak ve lehe olan hüküm uygulanacaktır. Saygılar...
cevapladı
5,983 soru
4,556 cevap
620 yorum
19,052 üye