Gönderen Konu: Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları İle İlgili Kurs  (Okunma sayısı 2398 defa)

Çevrimdışı Av. Ahmet Delikanlı

  • Administrator
  • Yönetici
  • *****
  • İleti: 665
  • Karma: +10/-0
    • Profili Görüntüle
  • Hukuk ile ilginiz nedir ?: Hukuk Fakültesi Mezunuyum
03 MART 2008 -30 NİSAN 2008


FİKRÎ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI, ULUSAL VE ULUSLARARASI UYGULAMALAR konusunda 03 Mart 2008  30 Nisan 2008 tarihleri arasında kurs düzenlenecektir.
Başvuru koşulları ve kurs programı şu şekildedir:


ANKARA ÜNİVERSİTESİ

FİKRÎ ve SINAÎ HAKLAR ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

(F İ S A U M) K U R S L A R I

2547 Sayılı Kanunun 7/d(2) maddesi uyarıncakurulan Ankara Üniversitesi Fikrî ve Sınaî Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi (FİSAUM), Türkiyede kurulan sınaî mülkiyet sisteminin, teknoloji üretimi, geliştirilmesi ve transferine yardımcı olması, ekonomik gelişmeye beklenen katkıları en kısa zamanda sağlayabilmesi için bu konularla ilgili olarak görev yapan ya da ileride görev almayı amaçlayan kişilere FİKRÎVE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI alanında kurslar açmayı, seminer, konferans ve sempozyumlar düzenlemeyi planlamıştır. Bu çerçevede Türk Patent Enstitüsünün katkılarıyla FİKRÎ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI, ULUSAL VE ULUSLARARASI UYGULAMALAR konusunda 03 Mart 2008  30 Nisan 2008 tarihleri arasında toplam 53 saatlik bir kurs düzenlenmiştir. Kursa en az 47 saat katılım sağlayanlara Katılım Belgesi verilecektir.

KURS BASLANGICI :3 Mart 2008

KURS BİTİŞİ :30 Nisan 2008

KURS GÜNLERİ :3 Mart 2008 Pazartesi - 30 Nisan 2008 Çarşamba
Saat: 18.00-20.00

KURS YERİ :Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

KATILIM ÜCRETİ :650 YTL.- (KDV Dahil) - Devlet memurları, öğrenciler ve stajyer avukatlar için 550 YTL.- (KDV Dahil)

BANKA HESAP NO :T.C. Ziraat Bankası Tandoğan Şubesi 7064111-5001 Ödeme bu hesapta mutlakaFİSAUM Kurs Ücreti
açıklamasıyla yapılacaktır.

BAŞVURU ADRESİ :FİKRÎ ve SINAÎ HAKLAR ARAŞTIRMA
ve UYGULAMA MERKEZİ (FİSAUM)
HUKUK FAKÜLTESİ 2. kat CEBECİ, ANKARA


BAŞVURU KOŞULLARI :Ekteki başvuru formunun doldurulması ve katılım ücretinin ödendiğini gösteren banka dekontunun 29 Şubat 2008 Cuma günü mesai saati bitimine (17:00) kadar başvuru adresine verilmesi gerekmektedir.

BİLGİ İÇİN : Tel : 0 312 595 52 32, 0 312 319 94 63
Faks : 0 312 363 77 19
E-mail : fisaum@ankara.edu.tr
www.fisaum.org.tr
www.ankara.edu.tr/rescenter/fisaum/index.html


Adres:Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü Hukuk Fakültesi 2 . Kat 06590-Cebeci-ANKARA
İdare Merkezi: 0 312 319 94 63 - 0 312 595 50 00/ 2232 veya 363 40 50 / 2232 Faks: 0 312 363 77 19
Bilgi Merkezi: 0 312 595 52 15 - 0 312 595 50 00/ 2215 veya URL: www.fisaum.org.tr E-Mail:
fisaum@ankara.edu.trFİKRÎ ve SINAÎ HAKLAR ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ


K U R S P R O G R A M I [ 2 0 0 8 ]KURS BAŞLIĞI : Fikrî ve Sınaî Mülkiyet Hakları, Ulusal ve
Uluslararası Uygulamalar

KATILIMI ÖNERİLENLER : Avukatlar, Avukat Stajyerleri,
Patent ve Marka Vekilleri, Vekil Adayları,
FİSAUM Çalışmalarına Katılmak İstediğini
Bildirenler

KURS BAŞLANGICI : 3 Mart 2008

KURS BİTİŞ TARİHİ : 30 Nisan 2008

KURS YERİ : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
TOPLAM DERS SAATİ : 53 saat


K U R S K O N U L A R I


Fikrî Haklar Hukuku I:


Ders Süresi : 2 saat

Ders Günü ve saati : 3 Mart Pazartesi Saat 18.00- 20. 00
Konu Başlıkları:
Fikrî ve Sınaî Haklara Giriş ve Fikrî ve
Sınaî Hak Disiplininin Birbiri ile İlişkisi
İlgili Mevzuat

· Ulusal Düzeyde
· Uluslararası Anlaşmalar
Uluslararası Alandaki Son Gelişmeler
· WIPO Çalışmaları


Fikrî Haklar Hukuku II:

Ders Süresi : 2 saat
Ders Günü ve saati : 5 Mart 2007 Çarşamba Saat 18.00 - 20. 00
Konu Başlıkları:

Fikrî Hak Kavramı ve Fikrî Hak Çeşitleri
Diğer Hukuk Dallarıyla, Özellikle, Sınaî Haklarla İlişkisi

Fikrî Haklar Hukuku III:

Ders Süresi : 2 saat
Ders Günü ve saati : 7 Mart Cuma Saat 18.00 - 20. 00
Konu Başlıkları:
Hak Sahibinin Yetkileri
· Malî Haklar,
· Manevi Haklar

Fikri Haklar Hukuku IV:
Ders Süresi : 2 saat
Ders Günü ve saati : 10 Mart Pazartesi Saat 18.00 - 20. 00
Konu Başlıkları:
Hak Sahibinin Yetkileri
· Malî Haklar,
· Manevi Haklar

Fikrî Haklar Hukuku V:

Ders Süresi : 2 saat
Ders Günü ve saati : 12 Mart Çarşamba Saat 18.00 -20. 00
Konu Başlıkları:
Fikrî Hakların İhlâli
· Hukuk Davaları
· Ceza Davaları
· Uygulamadan Örnekler


Fikri Haklar Hukuku VI:
Ders Süresi : 2 saat

Ders Günü ve Saati : 14 Mart Cuma Saat : 18. 00- 20. 00
Konu Başlığı:
AB Hukukunda Telif Hakları

AB Hukukunda ve Türkiye’de Internet ve Fikri Mülkiyet Hukuku:
Ders Süresi : 2 saat

Ders Günü ve Saati : 17 Mart Pazartesi Saat : 18.00-20. 00
Konu Başlığı:

Marka Hukuku I:
Ders Süresi : 2 saat
Ders Günü ve Saati : 19 Mart Çarşamba Saat 18. 00- 20. 00
Konu Başlıkları:
Marka Korunmasının Amaçları
Marka Olarak Tescil Edilebilecek İşaretler
Marka Türleri

Marka Hukuku II:
Ders Süresi : 2 saat
Ders Günü ve Saati : 21 Mart Cuma Saat : 18. 00- 20. 00
Konu Başlıkları :
Marka Hükümsüzlüğü

Marka Hakkının İhlâli, Tecavüz Halleri ve Yaptırımlar
Topluluk Markası


Marka Hukuku III:
Ders Süresi : 2 saat
Ders Günü ve Saati : 24 Mart Pazartesi Saat : 18.00-20. 00
Konu Başlıkları :
Marka Tescil Başvurusu Öncesi İşlemler
· Marka Ön İncelemesi
Marka Başvurusu
· Başvuru İçin Gereken Dokümanlar
· Marka Örneği
· Dilekçe
· Rüçhan Hakları
Türkiye’de ve Yurtdışında Marka Tescil Maliyetleri
· Türkiye’deki ücretler
· Yurtdışı Doğrudan Başvuruları ile ilgili ücretler
· Madrid Protokolü Başvuruları ile ilgili ücretler
Marka Tescil Başvurusu Sonrası İşlemler

· Şekli İnceleme

· Red İçin Mutlak Nedenler
· Karara İtiraz ve Yayın
· Red İçin Nisbi Nedenler
· Yayına İtiraz
· Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu
Marka Hakkının Süresi ve Yenilenmesi
Markayla İlgili Tescil Sonrası İşlemler
Madrid Protokolü Kapsamında Başvurular


Marka Hukuku IV:

Ders Süresi : 2 saat
Ders Günü ve Saati : 26 Mart Çarşamba Saat:18.00-20. 00
Konu Başlıkları :

AB Hukukunda Marka
Topluluk Markası


Patent ve Faydalı Model Hukuku I:


Ders Süresi : 2 saat
Ders Günü ve Saati : 28 Mart Cuma Saat : 18. 00- 20. 00
Konu Başlıkları :

Yasal Altyapı
Uluslararası ve Bölgesel Anlaşmalar
Türk Patent Mevzuatının Temel Özellikleri
Patentlenebilirlik Koşulları
Patentle Korunmayan Konular ve Buluşlar
Patent İsteme Hakkı
Koruma Biçimleri ve Süreleri

Patent ve Faydalı Model Hukuku II:


Ders Süresi : 2 saat
Ders Günü ve Saati : 31 Mart Pazartesi Saat : 18.00-20. 00
Konu Başlıkları :
· Patent Hakkının Sona Ermesi
· Hükümsüzlük Halleri
· Hakkın Kapsamı
· Koruma Kapsamının Belirlenmesi
· Patentten Doğan Hakka Tecavüz Sayılan Fiiller
· Davalar (Hukuk, Ceza)
Patent ve Faydalı Model Hukuku III:


Ders Süresi : 2 saat
Ders Günü ve Saati : 2 Nisan Çarşamba Saat: 18.00-20. 00
Konu Başlıkları :
Patent Başvurusu ve Koşulları
Tescil Prosedürü
Kullanma Zorunluluğu
Zorunlu Lisans


Patent ve Faydalı Model Hukuku IV:

Ders Süresi : 2 saat
Ders Günü ve Saati : 4 Nisan Cuma Saat : 18. 00- 20. 00
Konu Başlıkları :
AB Hukukunda Patent ve Faydalı Model


Endüstriyel Tasarım:

Ders Süresi : 2 saat
Ders Günü ve Saati : 7 Nisan Pazartesi Saat:18. 00- 20. 00
Konu Başlıkları :
Endüstriyel Tasarım Korumasının Amaçları
Korunabilecek Endüstriyel Tasarımlar
Endüstriyel Tasarım Başvurusu
· Başvuru İçin Gereken Dokümanlar
· Tasarımın Görsel Anlatımı ve Tarifname
· Dilekçe
· Çoklu Başvuru
· Yayın Ertelemesi
· Rüçhan Hakları

Tescil işlemleri
· İlan
· İtiraz
· Tescil
Lahey Anlaşması Kapsamında Uluslararası Tasarım Tescil Başvurusu
· Başvuru Koşulları ve şekli
· Yayın – İtiraz
· Tescil
· Maliyetler
Tasarım Hakkının Süresi
Koruma süresince Yapılması Gereken İşlemler, Yenileme
Tasarım Tescilinin Hükümsüzlüğü
Tasarım Hakkının İhlâli, Tecavüz Halleri ve Yaptırımlar
Yetkili ve görevli Mahkemeler

Yeni Bitki Çeşitlerine Yönelik Mevzuat ve Uygulamaları:

Ders Süresi : 2 saat

Ders Günü ve Saati : 9 Nisan Çarşamba Saat:1800-2000

Coğrafî İşaretler:
Ders Süresi : 2 saat
Ders Günü ve Saati: 11 Nisan 2007 Cuma Saat: 18. 00- 20. 00
Konu Başlıkları:
Menşe Adı, Mahreç işareti
Korumanın kapsamı,
Tescil sahibinin yükümlülükleri
Coğrafi işareti kullanan kişilerin yükümlülükleri

Veri Tabanlarının Hukuki Korunması

Ders Süresi : 2 saat

Ders Günü ve Saati : 14 Nisan Pazartesi : 18. 00- 20. 00
Konu Başlıkları :
Genel Olarak
Uluslararası Anlaşmalar
AB Hukukunda Veri Tabanları
Türk Hukukunda Veri Tabanları
· Özgün Veri Tabanı Koruması
· Sui Generis (Özgün Olmayan) Veri Tabanı Koruması

Bilimsel Eserlerde Yolsuz İktibas ve İntihal:
Ders Süresi : 2 saat

Ders Günü ve Saati : 16 Nisan Çarşamba Saat:1800-20 00
Konu Başlığı:
Bilimsel Eser Kavramı
Başka Eserlerden Esinlenmenin Sınırları
İktibas Serbestisinin Sınırları
Yolsuz İktibas ve İntihal
Yasal Yollar


Biyoteknolojik Buluşlar ve Fikri Mülkiyet İlişkisi:
Ders Süresi : 2 saat

Ders Günü ve Saati : 18 Nisan Cuma Saat : 1800- 20 00
Konu Başlığı:

Haksız Rekabet ve Fikri Mülkiyet İlişkisi:
Ders Süresi : 2 saat

Ders Günü ve Saati : 21 Nisan Pazartesi Saat:1800- 20 00
Konu Başlığı:

Fikri ve Sınai Hakların Korunmasına İlişkin Sınır Önlemlerinin Hukuki Boyutu:
Ders Süresi : 2 saat

Ders Günü ve Saati : 24 Nisan Perşembe Saat : 18. 00- 20. 00
Konu Başlığı:
Uluslararası Sözleşmelerde Yer Alan Hukuki Düzenlemeler
Konu ile İlgili Avrupa Birliği Mevzuatı
Türk Mevzuatında Yer Alan Düzenlemeler (AB Mevzuatı ile
Karşılaştırmalı)
Uygulamadan Örnekler ve İstatistikler

Fikrî Haklar Alanında Eser Kavramı, Eser Türleri ve Eser Sahipliği- Uygulamadan Örnekler :
Ders Süresi : 2 saat

Ders Günü ve Saati : 25 Nisan Cuma Saat:1800-20 00
Konu Başlıkları :
Eser Kavramı,
Eser Türleri
Eser Çeşitleri

Fikri Haklar Alanında Uygulamada Karşılaşılan Hukuki Sorunlar:
Ders Süresi: 2 Saat
Ders Günü ve Saati: 28 Nisan Pazartesi 2007 Saat 18:00-20:00
Konu Başlıkları:


Fikri ve Sınai Hakların İhlali Halinde Başvurulacak Yargı Yolu:
Ders Süresi : 3 saat
Ders Günü ve Saati : 30 Nisan Çarşamba Saat : 1800- 21 00
Konu Başlıkları:
FSH Mahkemelerinin Görev ve Yetkisi
FSH Yargılamasında Uygulanacak Usul
İhtiyati Tedbir
Sertifika Töreni
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Hacet Mah. Keykubat Bulv. Nazifoğlu Apt. No:2/6 Alanya/ANTALYA Tel-Fax: 0242 511 54 11