Gönderen Konu: GEÇMİŞ YILLAR KPSS HUKUK SORULARI VE CEVAPLARI  (Okunma sayısı 12806 defa)

Çevrimdışı Av. Aysun Delikanlı

 • Administrator
 • Kıdemli Üye
 • *****
 • İleti: 124
 • Karma: +3/-0
  • Profili Görüntüle
  • Hukukevi
 • Hukuk ile ilginiz nedir ?: Hukuk Fakültesi Mezunuyum
GEÇMİŞ YILLAR KPSS HUKUK SORULARI VE CEVAPLARI
« : Mayıs 03, 2008, 03:52:31 ÖS »
KPSS 2005 Hukuk soru ve cevapları

 

1-) Hangisi hukuki işlemlere taraf olma yetisini ifade eden hukuki

      durumdur?

      -FİİL EHLİYETİ-

     

2-) TBMM\\\'de yapılan bakanlar kurulunun güven oylaması ile ilgili olarak

      hangisi doğrudur?

      -Bakanlar Kurulunun kurulmasından sonraki istenecek güvenoyu toplantıya

      katılanların \\\"salt çoğunluğu\\\"nun oyuyla alınmış olur.

     

3-) Kanunda yazılı ve yazılı olmayan hukuk kuralının bulunmaması halinde

      hangisinden söz edilir?

      -Kanunda boşluk kural içi ve açık boşluğu kapsar, kural içi boşlukta kanun

      maddesi var ama yeterince sınırlandırmamış veya hakime fazladan takdir

      yetkisi tanımıştır. Kural içi boşlukta ise kanun hükmü ve kanun yerine

      uygulanacak ÖRF ADETİN BULUNMAMASI DURUMUNDA SÖZ KONUSU OLUR..YANİ CEVAP

      \\\"\\\"açık boşluk olacaktı\\\"\\\"

     

4-)A‘nın kullandığı araçla B’nin kullandığı araç çarpışıyor, B nin

      aracının içinde bulunan C ‘de yaralanıyor. A’nın kullandığı araç D‘ye;

      B’nin kullandığı araç E‘ye aittir. C\\\'nin açacağı tazminat davası ile

      ilgili olarak hangisi doğrudur?

      -Aracın çarpması sonucu yaralanmada aracın işleteni sorumludur,işleten ise

      ariyet alan, rehin alan, çalan, gasp edendir.. Ancak somut olayımızda

      işleten ilişkisi vermediğinden OLAYI basit haksız fiil bk. 41 çercevesinde

      çözüleceğinden a, b, c, d, hepsi MÜTESELSİLEN SORUMLU ŞIKKI DOĞRU CEVAP

      OLACAKTI..

     

5-) Mahalli idareler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

      -MAHALLİ İDARELER ANAYASAMIZIN 127.MADDESİNDE İL, BELEDİYE, KÖYLER OLARAK

      DÜZENLENMEKTEDİR..Bu nedenle yanlışı sorduğuna göre..\\\"mahalli idareler en

      üst mevzuat yasa olduğunu\\\" belirten şık yanlış olacaktı.

     

6-)Açık poliçe ile ilgili olarak hangisi doğrudur?

      -Poliçe ile ilgili soruda TEDAVÜLE ÇIKARILIRKEN gerekli unsurları

      (keşidecinin imzası dışında) taşımayıp yapılan anlaşma uyarınca sonradan

      doldurulma yetksini varolduğu poliçe AÇIK POLİÇE dir..

     

7-) B, A’nın arazisini ele geçirdiği sahte vekaletnameyle iyiniyetli C ‘ye

      satmıştır. C ise arazi üzerine bina yaptırmıştır. Olayla ilgili olarak

      hangisi doğrudur?

      -Eşya ile ilgili soruda sahte vekaletname ile yapılan satış işlemi kişiye

      TAPU SİCİLİNE GÜVEN İLKESİNDEN FAYDALANMA İMKANI VERMEZ (Çünkü kişi sicile

      değil sicil dışı bir unsura-sahte vekaletname-güvenmiştir). Bu nedenle

      kişi taşınmazın maliki olmamıştır.. Üzerine yapılan taşınmaz ise HAKSIZ

      İNŞAAT hükümlerine tabi olacağından haksız inşatta kişi iyiniyetli olmak

      koşulyla arazi üzerine yapılan yapının değeri arazinin değerinden fazla

      ise hakimden belli bir tazminat karşılığında taşınmazın mülkiyetinin

      kendisine geçirilmesini isteyebilir..

     

8-) CMK (5271)\\\'da düzenlenen arama ile ilgili olarak aşağıdakilerden

      hangisi doğrudur?

      -5271 sayılı CMUK\\\'ta yeminsiz dinlenebilecek tanık kapsamındaki kişilerle

      sanık arasındaki yazışmalar nedeniyle arama yapılamaz.. Yeminsiz

      dinlenebilecek tanıklıklar içinde \\\"SANIĞIN ARKADAŞI\\\" sayılmadığı için onun

      bürosu aranabiir..

     

9-) Aşağıdakilerden hangisi 5237 sayılı yeni TCK nın genel hükümleriyle

      ilgili verilmiş doğru bir bilgidir?

      -5237 sayılı TCK\\\'da yeni olarak düzenlenen MAĞDURUN RIZAI VE HAKKIN İCRASI

      ilk defa ceza kanunlarımıza hukuka uygunluk sebepleri olarak girmiştir..

      Bunlar daha önce borçlar kanunda düzenlendiği için uygulama alanı

      buluyordu,son değişiklikle bu şartlar TCK\\\'ya taşınmış oldu..

     

10-)5237 sayılı yeni TCK\\\'da meşru müdaffa ile ilgili olarak hangisi

      yanlıştır?

      - Yanlış olan FİİLİN MEŞRUU MÜDAFFA KAPSAMINDA OLMASI İÇİN SUÇ NİTELİĞİNDE

      BİR FİİL OLMASI GEREKİR ŞIKKIDIR. Çünkü her türlü haksız eylem meşru

      müdaffaada bulunabilmek için yeterlidir ayrıca suç teşkil etmesi gerekmez

      haksız saldırırnın..

     

11-)5271 CMK ile hangisi yanlıştır?

      - Cevap: BİLİRKİŞİ BİLİRKİŞİLİKTEN ÇEKİLEMEZ, diye belirtilen şık idi..

      Çünkü bilirkişlerde hakimlerin çekinme sebeplerin ile aynı durumlarda

      çekilebiliyorlar..

     

12-) Aşağıdaki davalardan hangisine Danıştay ilk derece mahkemesi olarak

      bakmaz?

      - Danıştayın ilk derece mahkemesi olarak bakamayacağı davalar Danıştay

      kanunun 24. maddesinde sayılmıştır. Bakanlık genel müdür ve müsteşar

      yardımcılarının, tahkim şartı öngörülmeyen imtiyaz sözleşmelerinin,

      Danıştay yüksek disiplin kurulunca veriecek kararlara karşı, birden fazla

      vergi ve idare mahkemesinin görevlerine giren davaların hepsinde ilk

      derece mahkemesi olarak yetkilidir.. Bu sebeple doğru şık \\\"danıştay

      dairelerince verilen direnme kararlarını\\\" inceler denilen şık idi. Çünkü

      danıştay \\\"İDARİ DAVA DAİRELERİNCE\\\" alınan direnme kararlarını ilk derece

      mahkemesi olarak inceler.

     

13-)Aşağıdaki durumların hangisinde sebepsiz zenginleşme davası açılamaz?

      - Cevap olarak gayri mümeyyizden tahsil edilen para şeklinde.Ama ben

      şüpheliyim.Zira sebepsiz zenginleşme davası açılabilmesi için mülkiyetin

      el değiştirmesi gerekir.Ariyet aktin de karzın tersine mülkiyet veren de

      kalır.Bu nedenle sözleşme sonunda karşı taraf zenginleşmiş değildir,

      istihkak davası açılmalıdır sebepsiz zenginleşme değil.

      (kadayıf nick li arkadaştan alıntıdır)(cevaptan emin değilim)

     

14-) Hmiline yazılı bir çekin arasına atılan cironun niteli ile ilgili

      hangisi doğrudur?

      -Tedavülü en hızlı olan kambiyo senet türü HAMİLİNE YAZILI SENETLERDİR.

      Hamiline senetler \\\"SENEDİN TESLİMİ” yoluyla devredilirler. Teşhis ve

      temlik fonksiyonu en yüksek senet TÜRÜDÜR. Yani senet kimin elindeyse

      meşru şekli hak sahibide o kişidir. Bu nedenledir ki hamiline çekin

      arkasına yapılan ciro sadece keşideci tarafından ödenmeyen çek nedeniyle

      ciro yapan kişiye başvurulmasını sağlar, yani \\\"TEMİNAT NİTELİĞİNDEDİR\\\"

      şıkkı doğru olacaktır.

     

15-)Bakanlar kurulunca çıkarılıp yayınlanan bir KHK aynı gün meclise

      sunulmazsa akıbeti ne olur?

      -Anayasamızın 91 /9. maddesinde belirttiği üzere yayımlandıkları gün TBMM’

      ye sunulmayan KHK lar \\\"AYNI GÜN\\\" yürürlükten kalkar şıkkı doğru şık

      olacaktı.

     

16-)1982 Anayasasındaki temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasıyla

      ilgili olarak hangisi doğrudur?

      - Anayasanın 13/1 maddesinde belirtildiği üzere \\\"ANAYASADA BELİTİLEN

      SEBEPLERLE BAĞLI OLARAK (yani özel sınırlandırma sebepleriyle-olağanüstü

      hal, sıkıyönetim, seferberlik, savaş-) ANCAK KANUNLA SINIRLANDIRILABİLİR\\\"

      şıkkı doğru olacaktı..

     

17-) Kanunların anayasaya aykırılığının denetlenmesi ile ilgili olarak

      hangisi yanlıştır?

      -\\\"ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ DEFİ YOLUYLA İNCELENEBİLİR\\\" denen şık yanlış

      olacaktı. Çünkü defi yoluyla yani görülmekte olan bir dava sırasında

      uygulanacak hükmün anayasa aykırılığının ileri sürülmesi yoluyla inceleme

      hususunu düzenleyen anayasamızın 152.maddesinde sadece \\\"KANUN VE KHK\\\'nın\\\"

      DEFİ YOLUYLA İNCELENEBİLECEĞİNİ BELİRTMİŞTİR….

     

18-)Anayasa mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararıyla ilgili olarak

      aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

      -Anayasa mahkemesi ilgili kanunlarda hüküm bulunmamsına rağmen 1993

      yılından itibaren aldığı bir kararla yürütmeyi durdurma kararını verme

      yetkisini kendisinde görmüştür\\\" şeklinde belirtilen şık doğru olacaktı..

     

19-) \\\"Devlet Su İşleri” idari niteliği yönüyle nasıl bir kurumdur?

      - \\\"İDARİ KAMU KURUMU\\\" olarak belirtilen şık doğru olacaktı. Çünkü idari

      kamu kurumları devletin çok önceden beridir yürüttüğü temel hizmetleri

      “iktisadi amaç gözetmeksizin” daha iyi yürütebilmek için devletin temel

      teşkilat yapısından çıkartılarak tüzel kişilik kazandırılması ile kurulan

      kuruluşlardır.. Eğer devlet iktisadi hayatta faaliyette bulunmak

      üzere-bankacılık, madencilik-kamu tüzel kişiliğine haiz kurumlar

      oluşturmuşsa –ziraat bankası, dmo vs.. o zaman bu kurum iktisadi kamu

      kurumu olurdu..

     

20-) Danıştayın ilk derece mahkemesi olarak baktığı müşterek kararnameyle

      atamalara ilişkin açılan iptal davasında verilen “YÜYÜTMEYİ DURDURMA”

      kararına karşı hangi yasa yoluna başvurulabilir?

      -İYUK 27. maddede belirtildiği üzere bir defaya mahsus olmak koşuluyla “7

      GÜN İÇİNDE DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULUNA İTİRAZ EDİLİR\\\"

      şıkkı doğru olacaktır..

     

21-) İdari işlemin geri alınması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi

      yanlıştır?

      - \\\"İDARE İLGİLİNİN İSTEĞİYLE İŞLEMİ GERİ ALABİLİR\\\" şıkkı yanlıştır. Çünkü

      işlemin geri alınması ilgilinin isteğine bağlı değildir. İdare “yok

      hükmündeki” ve “hile ile elde edilmiş” işlemleri “HERZAMAN” geri alabilir.

     

22-) Milli Eğitim Bakanlığı, Kömür İşletmeleri hakkında yönetmelik

      çıkarıyor.bu işlemle ilgili olarak hangisi doğrudur?

      - “AÇIK VE BARİZ YETKİ TECAVÜZÜ VARDIR” şıkkı doğru olacaktı. Çünkü yetki

      tecavüzü idari adına açıklama yapma ve işlem tesis etme yetkisine sahip

      bir kamu görevlisinin kendi görevi dışında,başka bir kamu görevlisinin

      yetkisi alanına giren konuda açıklama yapması,işlem tesis etmesi halinde

      işlem “YETKİ TECAVÜZÜ” nedeniyle sakat olacak ve “iptal edilebilirlik

      müeyyidesine”tabi olacatır; eğer kamu görevlisi işbölümü kurallarına

      tamamen ve açıkça aykırı bir alanda işlem tesis etmesi halinde ise işlem

      “AÇIK VE BARİZ YETKİ TECAVÜZÜ” söz konusu olacağından yokluk müeyyidesiyle

      sakat olacaktır. Burada bakanlığın kendi iş bölümüne girmediği açıkça

      anlaşılan bir alanda işlem tesis ettiğini görmekteyiz..

     

23-) Mirasta terekenin mirasçıların kanuni haklarını karşılamadığı

      gerekçesiyle murisin ölümden önce yapmış olduğu tasarrufların iptalini

      aşağıdakilerden hangileri isteyemez?

      - Şıklarda kanuni mirasçılar, atanmış mal mirasçıları, muayyen mal

      vasiyeti alacaklısı,murisin alacaklısı vardı burada sadece muayyen

      “MUAYYEN MAL VASİYETİ ALACAKLISI\\\" (bahsi geçen dava bir tenkis davası

      türüdür nihayetinde) tenkis hükümlerine tabi olacağından davayı

      AÇAMAYACAKTIR.diğer bahsi geçen kişiler bu davayı açabiliyorlar

     

24-) Aşağıdaki irtifak haklarından hangisi sona ererse şekli bir hükmü

      kalmaz?

      - Şıklarda; geçit hakkı, üst hakkı, kaynak hakkı, oturma hakkı vardı..

      Burada doğru cevap \\\"OTURMA(SÜKNA) HAKKI\\\" olacaktı. Çünkü oturma hakkını

      diğerlerinden ayıran bir özellik şahsi bir irtifak hakkı olması nedeniyle

      (BUNU şahsa sıkı sıkıya bağlı haklar gibi düşünebiliriz) miras yoluyla

      mirasçılara geçmez ve bu irtifak hakkından faydalanan kişi bu hakkı da

      başkasına devredemez.. Bu nedenle bu irtifak hakkından faydalanan kişinin

      ölmesi durumunda bu irtifak hakkı ŞEKLEN SONA ERMİŞ OLUR, çünkü başkasına

      devredilemez ve mirasçılara da geçmez. Terkin edilip edilmemesinin pek

      önemi kalmaz.

     

25-) İki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişinin bir ticaret ünvanı

      altında kurulup, ortaklarının sorumluluğu koymayı taahhüt ettikleri

      sermaye ile sınırlı ve sermayesi paylara bölünmüş şirket türü hangisidir?

      - Türk ticaret kanunun 503 maddesindeki \\\"LİMİTED ŞİRKETİN” tanımı soruda

      verilmiştir.bu nedenle doğru cevap limited şirket olacaktı..

     

26-) Bir ticari mümessil işletme ve tacirle ilgili olarak aşağıdaki

      işlemlerin hangisini özel bir yetki olmadan yapamaz?

      -Tacir yardımcıları içerisinde yetkileri en geniş olan ticari mümessildir.

      Ancak ticari mümessilinde yetkileri sınırsız değildir mümessilin esas

      yetki alanı doğrudan ticari nitelikteki işlemlerdir. Bu nedenle TTK 450./2

      mümessilin doğrudan ticari nitelikte olmayan bazı işlemleri yapabilmesi

      için işletme sahibinden özel yetki almasını gerekli olduğunu belirtmiştir,

      bunları tek tek saymıştır. Bunlar içinde \\\"İŞLETMEYE AİT GAYRİMENKULLER

      ÜZERİNDE 3. KİŞİLER LEHİNE AYNI HAK TESİS EDEMEZ\\\" ibaresi vardır bu

      nedenle soruda belirtilen şık da \\\"işletmeye ait bina üzerinde 3.kişi

      lehine ipotek kurması\\\" doğru şık olacaktı.çünkü ipotekte sınırlı ayni hak

      olması vesilesiyle özel yetkiye tabidir.

     

27-) Ticari işletmede şube ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi

      yanlıştır?

      - Şube ile ilgili özelliklerin en başında \\\"ŞUBELERİN MERKEZİN BULUNDUĞU

      YERDEKİ TİCARET SİCİLİNE TESCİL VE İLAN OLUNMALARI\\\" gelir. Bu nedenle

      \\\"şubelerin bulundukları yerdeki ticaret siciline tescil ve ilan olunur\\\"

      diye belirtilen şık yanlış olacaktı.

     

28-) A, B’ ye aralarındaki güven dolayısıyla amacıyla \\\"HATIR SENDİ”

      doldurup veriyor. B de C’den mal alıyor ve bunun karşılığında A dan almış

      olduğu senedi veriyor ve senedi de ödemiyor...olayla ilgili olarak

      belirtilen durumlardan hangisi doğrudur?

      -Şıklarda \\\"A, C den OLAN DAHA ÖNCEKİ ALACAĞI NEDENİYLE SENEDİN ÖDENMESİ

      İÇİN KENDİSİNE BAŞVURAN C’YE KARŞI “takas beyanın” DA BULUNABİLİR\\\" şıkkı

      doğru olacaktı. Çünkü takas beyanı tek taraflı iletilmesi gereken bir

      beyan olması dolayısıyla C ye ulaşır ulaşmaz sonuçlarını doğurur, ayrıca

      bu beyanı C ‘ nin kabulüne ihtiyaç yoktur. Bu beyanla borç sona ermiş

olur.

     

29-) Müteselsil borçlulukla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi

      yanlıştır?

      - Borçlar hukukunda müteselsil borçluluğun özellikleri şıklar arasında yer

      alıyordu. Bunlar borcu ödeyen borçlu alacaklın haklarına halef olur

      diyordu, alacaklı bir borçluyu diğer borçluların zararına olacak şekilde

      ibra edemez diyordu bunlar doğrudur.yanlış olan şık ise “MÜTESELSİL

      BORÇLULARDAN BİRİ BORÇU ÖDEDİĞİ TAKDİRDE DİĞER BORÇLULARIN BORCU ÖDEYENE

      KARŞI MÜTESELSİL BORÇLULUĞU DEVAM EDER\\\" diyen şık idi. Çünkü borcu ödeyene

      karşı diğer borçlular payları oranında sorumludur, eğer borçlular arasında

      belirli bir anlaşma yoksa herkes eşit paylar oranında sorumludur.

      müteselsil sorumluluk kalkmıştır.

     

30-) Yeni 5237 sayılı TCK ile ilgili olarak suçluların iadesi ile ilgili

      olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

      - Doğru şık “SİYASİ SUÇLULAR” iade edilmez diye belirtilen şık idi. Çünkü

      yeni TCK da siyasi suç ve askeri suçluların, Türk kanunlarında suç olarak

      düzenlenmeyen fiillerinden dolayı iadesi istenenlerin, iade edilmeyeceği

      açıkça düzenlenmiştir .

     

31-) Aşağıdakilerden hangisi iflas açıldığı zaman İflas masasına giremez?

      - Burada tartışmalı olan iki şık da maalesef iflas masasına girer. mal

      kayın babanın rehin verdiği araba icra-iflas kanunu 185.maddeye göre, daha

      önce yapılmış haciz ise 186.maddeye göre iflas masasına dahildir, doğru

      şık \\\"MÜFLİSİN ÇALIŞMA KARŞILIĞI ALDIĞI ÜCRET\\\" olacaktı.

     

32-)Tacir Niğdeli A Bor’da işlemlerini yürütmekte iken Ankaralı tacir B

      den Ankara da yaptığı bir sözleşme ile mal almıştır. Tacir B, Aldığı

      malların bedelini ödemeyen tacir A hakkında iflas davası açmayı

      düşünmektedir. Açılacak olan iflas davasında yetkili mahkeme

      aşağıdakilerden hangisidir?

      - Açılacak olan ticaret davası öncesi iflas yoluyla takip yapılmadığından

      DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLAS DAVASI AÇILACAKTIR.”” Doğrudan doğruya açılacak

      iflas davalarında dava BORÇLUNUN MUAMELE MERKEZİNDE AÇILACAĞINDAN

      olayımızla ilgili doğru şık \\\"BOR MAHKEMELERİ\\\" OLARAK BELİRTİLEN ŞIKTIR.

     

33-) B isimli bilgisayar mağazası, bilgisayar fiyatlarının da üzerinde

      belirtildiği kataloğu A ya göndermiş, A ise gönderilen kataloktan “cbs”

      marka bilgisayarı almak istediğini belirterek sipariş formunu doldurup B

      firmasına göndermiştir. Bilgisayarı eline ulaşan A bilgisayarın kendi

      istediği marka olmadığını görmüştür..olayla ilgili olarak aşağıdakilerden

      hangisi doğrudur?

      -Doğru şık \\\"EĞER B FİRMASI ALCININ İSTEDİĞİ MARKA BİLGİSAYARI GÖNDERMEYİ

      KABUL EDERSE “A” SÖZLEŞMEDEN DÖNEMEZ\\\" şıkkıdır. Çünkü borçlar kanunumuzda

      objektif iyiniyet kuralları hakimdir(BK 25) Bu nedenle kişi objektif

      iyiniyet kurallarına aykırı olarak düştüğü hata koşullarının karşı tarafca

      kabul edilip, telafi edileceği belirtilmişse artık o hataya dayanarak

      sözleşmenin feshini isteyemez.

     

34-) A, temyiz kudretinden yoksun olan B ye bir bisiklet hediye etmiştir.

      B nin anne ve babası bu bisikletin hediye edilmesini tasvip etmediklerini

      açıklamışlardır.. Olayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

      -Temyiz kudretinden yoksun olanlar tam ehliyetsiz kişilerdir. Tam

      ehliyetsiz kişlerin tüm hukuki işlemleri kanuni temsilcilerince yapılır.

      Ancak tam ehliyetsiz kişi lehine yapılan karşılıksız kazandırmalar

      geçerlidir ama bu işlemin istisnası BK.236 maddede düzenlenmiştir. Buna

      göre temyiz kudretinden yoksun olanların hibelerine kanuni temsilcileri

      muvafakat vermemiş veya malın iadesini istemişlerse o zaman bu hibe YOK

      HÜKMÜNDEDİR diyor. Bu nedenle doğru şık” HİBE EDİLEN BİSİKLET, TEMYİZ

      KUDRETİNDEN YOKSUN OLAN ÇOCUĞUN ANNE VE BABASI MUVAFAKAT VERMEDİĞİ İÇİN

      İADESİ GEREKİR”” şıkkıdır.

     

35-) İflasın resmi organı aşağıdakilerden hangisidir?

      -İflasın resmi organı \\\"İFLAS İDARESİDİR\\\" çünkü iflas masasının

      teşekkülünden itibaren üyelerinin birinci alacaklılar toplantısında

      seçilip icra mahkemesi hakimince atanan iflas idaresi iflas masasının

      resmi tüm işlemlerini yürütür, istihkak davalarını açar, masayı davalarda

      temsil eder, iflas masasının açılmasıyla duran takiplere devam eder,

      alacakları tahsile yetkilidir.

     

36-) İcra hukukunda itirazın kesin kaldırılması için gerekli olan

      belgelerden birisi değildir?

      -Doğru şık “ALACAKLI TARAFINDAN İMZALANMIŞ BELGE\\\"olacaktı. İtirazın

      kaldırılmasını sağlayan belgeler İcra-İflas kanunun 68.maddesinde

      sayılmıştır. Ve alacaklının imzalamış olduğu belge bu hüküm içerisinde yer

      almamaktadır. Borçlunun borçluluğunu ispat etmek isteyen alacaklı bizzat

      borçlu elinden sadır olmuş, yazılmış ve imzalanmış bir belgeye sahip

      olması gerekmektedir.Alacaklı tarafından imzalanmış bir belge borçlu

      aleyhine herhangi bir işlemde kullanılamaz.

     

37-) Türk karasularında bulunan bir gemide suç işlenmiştir.bu gemide

      işlenen suç dolayısıyla soruşturmayı yapmaya yetkili mahkeme neresidir?

      -Doğru cevap \\\"GEMİNİN TÜRKİYEDE UĞRADIĞI İLK LİMAN\\\" mahkemesi yeni 5271

      sayılı CMK nın 15./3 maddesi gereğince yetkilidir

     

38-)Anonim şirketlerdeki hisse senetleri üzerindeki rüçhan hakkıyla ilgili

      olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

      -Şıklarda sermaye arttırmından dolayı oluşacak yeni paylardan hali hazır

      hissedarların rüçhan hakkı olduğu, hala açık olmayan a.ş lerde yine

      sermaye artırımı sonucu oluşan paylardan hissedarların rüçhan hakkı

      bulunduğu gibi doğru olan şıklar vardı. rüçhanla ilgili olarak yanlış olan

      şık ise \\\"YABANCI SERMAYE UNSURU İLE İLGLİ RÜÇHAN HAKKININ

      SINIRLANDIRILMASINDAN” bahsedilen şık idi.

     

39-) İcra-iflas kanuna göre açılacak olan iptal davasında aşağıdaki

      tasarruflardan hangisi iptale tabi değildir?

      - İcra-iflas kanunun ivasız tasarrufların butlanını düzenleyen madde de

      açıkca \\\"MUTAD HEDİYELER MÜSTESNA\\\" diyerek belirtildiği üzere mutad

      hediyeler iptale tabi tasarruflardan değildir..

Çevrimdışı Av. Aysun Delikanlı

 • Administrator
 • Kıdemli Üye
 • *****
 • İleti: 124
 • Karma: +3/-0
  • Profili Görüntüle
  • Hukukevi
 • Hukuk ile ilginiz nedir ?: Hukuk Fakültesi Mezunuyum
Cvp:GEÇMİŞ YILLAR KPSS HUKUK SORULARI VE CEVAPLARI
« Yanıtla #1 : Mayıs 03, 2008, 03:56:17 ÖS »
KPSS 2002 HUKUK SORU ve CEVAPLARI

1.  Cumhurbaşkanımızın, TBMM’ye bir yasayı bir kez daha görüşülmek üzere geri göndermesinden sonra söz konusu yasanın TBMM tarafından aynen kabul edilmesi durumunda, Cumhurbaşkanının ne yapması gerekir?
A. Yasayı yayımlaması gerekir.
B.  Yasayı yayımlamadan önce Anayasa Mahkemesine götürmesi gerekir.
C.  Yasanın uygun bulmadığı maddelerini yeniden TBMM’ye geri göndermesi, uygun bulduğu maddelerini yayımlaması gerekir.
D. Yasanın uygun bulmadığı maddelerini yeniden TBMM’ye geri göndermesi, uygun bulduğu maddeleri meclis söz konusu maddeleri görüşüp bir karara varıncaya kadar elinde tutması gerekir.
E.  Yasayı halkoyuna sunması gerekir.
Cevap: A
 
2. Yasaların anayasaya uygunluğunun itiraz yoluyla denetiminde, aşağıdakilerden hangisi varlığı gerekli olan bir unsurdur?
A.  İtirazın Cumhurbaşkanı veya 1/5 oranında milletvekili tarafından yapılması
B.   İtirazın yasa yayımlandıktan sonra 60 gün içinde yapılması
C.   İtirazın görülmekte olan bir davaya ilişkin olarak bir mahkemeye yapılmış olması
D.  Hakkında anayasaya aykırılık itirazında bulunulan yasaya ilişkin olarak geriye doğru 20 yıl içinde Anayasa Mahkemesine karar vermemiş olması
E.   İtirazın bir kamu kurumu tarafından yapılmış olması
Cevap: C
 
3. 2001 yılı değişikliği göz önüne alındığında, 1982 anayasasında yer alan temel hak ve özgürlüklere ilişkin “genel sınırlama” sebepleriyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Genel sınırlama sebepleri tüm temel hak ve özgürlükleri için geçerlidir
B.  Genel sınırlama sebepleri sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler dışındaki temel hak ve özgürlükler için geçerlidir.
C.  Genel sınırlama sebepleri sadece olağanüstü hallerde uygulanır.
D. Bir temel hak ve özgürlüğe ilişkin özel sınırlama sebebi varsa genel sınırlama sebebi uygulanmaz.
E.  1982 anayasasında genel sınırlama sebepleri kaldırılmıştır.
Cevap: E
 
4. 1982 Anayasasına göre, milletvekili dokunulmazlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A.  Milletvekilinin meclis çalışmalarında sarf ettiği bir sözden ötürü yargılanabilmesi için önce dokunulmazlığının kaldırılması gerekir.
B.  Milletvekilinin dokunulmazlığı, ancak üye tamsayısının salt çoğunluğu ile kaldırılabilir.
C.  Milletvekilinin görevi ile ilgili bir suçtan ötürü dokunulmazlığı, hakkında açılan meclis soruşturmasından sonra kaldırılabilir.
D.  Milletvekilinin ağır cezayı gerektiren suçüstü halinde, dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek olmadan yargılanması mümkündür.
E.   Milletvekiline karşı açılacak ceza davalarında da, hukuk davalarında da önce dokunulmazlığının kaldırılması gerekir.
Cevap: D
 
5. Aşağıdakilerden hangisi kamulaştırma bedelinin taksitli ödenmesinde geçerli olan kurallarından biri değildir?
A.  Taksitlendirme süresinin 5 yılı geçememesi
B.  Taksitlerin eşit olması
C.  İdarenin, kamulaştırma bedelini taksitle ödemeye genel yetkisinin olması
D.  Peşin ödenmeyen kamulaştırma bedeli için devlet borçlarına uygulanan en yüksek faiz haddinin uygulanması
E.   Turizm amacıyla yapılacak     kamulaştırmalarda  kamulaştırma bedelinin taksitle ödenmesinin kanunla öngörülebilmesi
Cevap: C
 
6. Aşağıdakilerden hangisi Mili Güvenlik Kurulunun üyesi değildir?
A.  Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri
B.   Adalet Bakanı
C.   Dışişleri Bakanı
D.  Başbakan Yardımcısı
E.   Cumhurbaşkanı
Cevap: A
 
7. Aşağıdakilerden hangisi idari vesayet yetkisinin özelliklerinden biri değildir?
A.  Uygulanması için kanunla önceden düzenlenmiş olması
B.   Anayasada açıkça belirtilmiş olması
C.   Vesayet ilişkisinde iki ayrı kamu tüzel kişiliğinin sözkonusu olması
D.  Üzerinde vesayet yetkisi uygulanan kurumun işleminin yerindelik açısından da denetlenmesi
E.   Hem organlar hem işlemler üzerinde uygulanabilmesi
Cevap: D
 
8. İdare içindeki kurulların aldığı kararlar ne tür idari işlemdir?
A.  Karma işlem
B.   Düzenleyici işlem
C.   Zincir işlem
D.  Kollektif işlem
E.   Çok yanlı işlem
Cevap: D
 
9. Aşağıdaki davalardan hangisi, ilk derece mahkemesi olarak danıştayın görev alanı içinde değildir?
A.  Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak olan düzenleyici işlemlere karşı açılacak davalar
B.  Maliye bakanlığı tebliğinin iptali istemiyle açılacak davalar
C.  Danıştay idari dairelerince verilen kararlar üzerine uygulanan işlemlere karşı açılacak davalar
D.  Birden çok idare mahkemesinin yetki alanına giren işlemlere karşı açılacak davalar
E.   Belde imar planlarının iptali istemiyle açılacak davalar
Cevap: E
 
10.  Aşağıdakilerden hangisi tam yargı davasının özelliklerinden biridir?
A.    Açılabilmesi için menfaat ihlalinin yeterli olması
B.     Kişisel bir hakkın ihlal edilip edilmediğinin araştırılması
C.     Konusunu sadece idari işlemlerin oluşturması
D.    Bir idari işlemin hukuka uygunluğunun denetlenmesi
E.     Amacının, bir idari işlemin iptalini sağlamak olması
Cevap: A
 
11. Türkiye’de suç işleyen bir yabancının Türkiye’de cezalandırılmasıyla ilgili aşağıdaki  ifadelerden hangisi doğrudur?
A.     Türk kanunlarına göre cezalandırılır.
B.     Vatandaşı olduğu ülkenin kanunlarına göre cezalandırılır.
C.     Vatandaşı olduğu ülke ya da Türk kanunlarından sanığın lehine olan kanuna göre cezalandırılır.
D.     Vatandaşı olduğu ülke ile Türkiye arasında bu konuda bir antlaşma olması şartıyla Türk kanunlarına göre cezalandırılır.
E.      Hiçbir şekilde Türkiye’de cezalandırılamaz.
Cevap: A
 
12.  Suça iştirakle ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?
A.      İştirak, cezai sorumluluğu genişleten bir müessesedir.
B.      İştirakten söz edilebilmesi için suçun işlenmesine katkıda  bulunmak şart değildir.
C.      İştirakte her ortak için öngörülen ceza aynıdır.
D.      Çok failli suçlara iştirak mümkün değildir.
E.       Mahsus suçlara iştirak mümkün değildir.
Cevap: A
 
13.  Bir ceza davasında en geç ne zamana kadar delil ibraz edilebilir?
A.      Hüküm verilinceye kadar
B.      Hüküm kesinleşinceye kadar
C.      Hazırlık soruşturmasının sonuna kadar
D.      Duruşma başlayıncaya kadar
E.       Duruşma sona erinceye kadar
Cevap: B
 
14.  Açık denizde Türk bayrağını taşıyan bir gemide işlenen suçlarda, yer yönünden yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
A.     Sanığın Türkiye’de yakalandığı yer mahkemesi
B.     Sanığın Türkiye’deki ikametgahı mahkemesi
C.     Geminin Türkiye’de ilk uğradığı yerin veya bağlama limanının mahkemesi
D.     Yargıtayın belirlediği mahkeme
E.      İlk usul işleminin yapıldığı yer mahkemesi
Cevap: C
 
15.  Aşağıdaki suçlardan hangisi, Türk Ceza Kanununda adliyeye karşı suçlar arasında düzenlenmiştir?
A.     Suç işlemeye tahrik
B.     Cürüm övmek
C.     Şantaj
D.     Cürüm eşyasını saklamak
E.      Suç tasnii
Cevap: E
 
16. Uyguladığı yanlış tedaviyle hastanın sağlığının daha çok bozulmasına neden olan hekim, aşağıdakilerden hangisinden sorumludur?
A.     Adam öldürmeye eksik teşebbüsten
B.      Adam öldürmeye tam teşebbüsten
C.      Müessir fiile tam teşebbüsten
D.     Taksirli müessir fiilden
E.      Müessir fiile eksik teşebbüsten
Cevap: D
 
17. Aşağıdakilerden hangisi, taşınmazların fevkalade zamanaşımıyla iktisabı için aranılan şartlardan biri değildir?
A.     Mülkiyeti kazanılacak taşınmazın tapulu veya tapusuz olabilmesi
B.     Taşınmaz üzerindeki zilyetliğin malik sıfatıyla olması
C.     Taşınmaz üzerindeki zilyetliğin iyi niyetle sürdürülmesi
D.     Taşınmaz üzerindeki zilyetliğin davasız ve aralıksız olması
E.      Taşınmaz üzerindeki zilyetliğin en az 20 yıl sürmesi
Cevap: A
 
18. İpotekle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A.     Şarta bağlı bir alacak ipotek ile temin edilebilir.
B.     Miktarı belli olmayan bir alacak ipotekle temin edilebilir.
C.     İpoteğe ilişkin tescil, alacağın varlığına karine teşkil etmez.
D.     İpotekle temin edilen alacak sona erse dahi, ipoteğe ilişkin tescil rehinli alacaklının muvafakati ile terkin edilebilir.
E.      İpoteğin kurulmasıyla borçlunun kişisel sorumluluğu sona erer.
Cevap: E
 
19. A’nın taşınmazını S sahte bir vekaletname ile iyi niyetli B’ye satmış ve taşınmazın mülkiyetinin B adına tescilini sağlamıştır. Bir süre sonra iflas eden B, bu taşınmazı C’ye satıp temlik etmiştir.
      Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A.      İyiniyetli B, taşınmazın mülkiyetini kazanır.
B.       A, B’den sadece B’nin taşınmazdan elde ettiği kira gelirlerini isteyebilir.
C.       İflas, tapu kütüğüne şerh verilmedikçe iyi niyetli C, taşınmazın mülkiyetini adına yapılan tescille kazanmış olur.
D.      A ancak tapu sicilinin yolsuz tutulmasından dolayı devletten tazminat edebilir.
E.       Taşınmazın gerçek maliki hala A’dır.
Cevap: D
 
20. H. M’den çaldığı saati arkadaşı K’ye ödünç vermiş, K de bunu pazarda Ü’ye satmış ve teslim etmiştir.
      Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A.      K, emin sıfatıyla zilyet olduğundan Ü iyiniyetli ise saatin mülkiyetini kazanır.
B.      K, emin sıfatıyla zilyet olduğundan Ü iyiniyetli de olsa saatin mülkiyetini kazanır.
C.      Ü, kötüniyetli de olsa, pazardan satın aldığı için, saati ancak bedeli kendisine ödenmesi şartıyla M’ye iade etmek zorundadır.
D.      M, Ü iyiniyetli ise, ona karşı saatin çalındığı tarihten itibaren 5 yıl geçtikten sonra menkul davası açamaz.
E.       Ü, saati iyiniyetle, davasız aralıksız 5 yıl kullandığı takdirde onu ancak bedeli kendisine ödenmesi şartıyla, M’ye iade etmek zorundadır.
Cevap: C
 
21. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılması ile aşağıdakilerden hangisi arasında sıkı bir ilişki vardır?
A) Iyiniyet ilkesi              B ) Makimin açık boşluk doldurması
C) Hakimin takdir yetkisi D) Dürüst davranma ilkesi
E) Hakimin kural içi boşluk doldurması
Cevap: D
 
22. Aşağıdakilerden hangisinin tapu kütüğüne şerhi en çok 5 yıl için etkili olur?
A)     Kira
B )      Gayrimenkul satış vaadi
C)      Sözleşmeden doğarı şufa haltla
D)  Sözleşmeden doğan iştira hakta
E)   Boşalan rehin derecesinden yararlanma hakkı  
Cevap: B
 
23. A, S\\\'den evindeki televizyonunu satın almış re tarafları tele
vizyonun 10 Aralık günü A\\\'ya teslim edilmesi konusunda
anlaşmışlardır. S, 12 Aralık günü yapılacak milli maçı izlemek
için vade günü televizyonu teslim etmemiş; 11 Aralık günü
yan dairede çıkan yangının S\\\'nin evine sıçramasıyla fcievi?-
yon kullanılamayacak hale gelmiştir.
Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)         Satım  sözleşmesi,  konusunun  imkânsızlaşması  nedeniyle
sona erer.
B )          Televizyonun   Selef olmasında   kusuru   bulunmadığından,
S\\\'nin borcu sona erer; ancak hasar sözleşmenin yapılmasıyla
A\\\'ya geçtiğinden, A semeni ödemek zorundadır.
C)          Televizyonun   telef olmasında   kusuru   bulunmadığından,
S\\\'nin borcu sona erer; fakat S temerrüde düşmüş olduğun
dan, hasardan  sorumlu  olup A\\\'dan semenin ödenmesini
isteyemez.
D)    S, temerrüde düşmüş olduğundan, kasadan sorumlu olup
borcun ifa edilmemesi nedeniyle A\\\'nın uğradığı zararları ö-
demek zorunda kalır.
E) Cins borcu söz konusu olduğundan, S bu borcunu aynı
marka başka bir televizyonla ifa edebilir.
Cevap: D
 
24.       A, onarması için malik M tarafından kendisine teslim edilen apartman dairesini kendi adına ve hesabına B ye kiralamıştır.
Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerde hangisi yanlıştır?
A)    Kira sözleşmesi, konusu imkânsız olduğundan geçersizdir.
B )     Kira sözleşmesi, M tarafından iptal edilebilir.
C)     Kira sözleşmesi, A ve B arasında hukuki sonuç, doğurur,
M\\\'yi bağlamaz.
D) Yetkisiz temsil söz konusudur; B iyiniyetli ise sözleşme M\\\'yi
de bağlar.
E)  M sözleşmeye icazet vermezse, B\\\'nin borcu ifa imkânsızlığı nedeniyle sona erer,
Cevap: A
 
25. A ile B arasında yapılan satım sözleşmesinde bedel 100 Amerikan Doları olarak kararlaştırılmıştır
Bu durumda, alıcı bakımından aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?
A) Seçimlik yetki         B ) Seçimlik borç    C) Parça borcu D) Sınırlı cins borcu   E) Sürekli borç
Cevap: B
 
26.       A ile B, A\\\'nın Ü\\\'ye olan para borcunu B\\\'nin ödemesi konusunda anlaşırlar.
Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)    Üçüncü kişi yararına bir sözleşme söz konusudur.
B )     Bundan böyle Ü, borcun ifasını ancak B\\\'den isteyebilir.
C)     Bu sözleşme A ile B arasında hüküm doğurur, Ü alacağını sadece A\\\'dan talep edebilir.
D) B\\\'nin Ü\\\'ye yapacağı ödeme, elden bağışlama sayılır.
E)  Ü, B\\\'nin kendisine yaptığı ifayı kabul etmek zorunda değildir.
Cevap: C
 
27,       Ahlaka aykırı amaç güden bit borç sözleşmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)      Borcun ifası imkânsız olduğundan, borç sona erer.
B )       Sözleşme kesin olarak hükümsüz olup hiçbir borç doğmaz,
- ancak verilen şeyin ladesi istenemez,
C)  Sözleşme batıl olup alacaklı\\\' kendisine bu sözleşmeden doğan borcun ifası amacıyla verilen şeyi iade etmek zorunda-
dır.
D) Taraflar sözleşmeyi 1 yıl içinde iptal edip verilen şeylerin
iadesini talep edebilirler
F)   Sözleşme eksik borç doğurur
Cevap: B
 
28,       A, tacir S\\\'den iki yüz adet halı alıp Anadolu\\\'da satabildikle-
rini\\\' satacak, kalanım S\\\'ye iade edecektir,
A ile S arasındaki bu sözleşme aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?
A)    Satış vaadi sözleşmesi
B )     Art arda teslimli satış sözleşmesi
C)     Taksitle satım sözleşmesi
D) Taşınır mal satış sözleşmesi
E)  Satış için tevdi sözleşmesi
Cevap: E
 
29,       Çekte, düzeltme hakkı nedir?
A)      Çekin şekli şartlardaki eksikliğin giderilmesidir.
B )       Borçlar Kanununda yer alan ve çekle ilgili olan bir uygulamadır,
C)       Yabancı para üzerine düzenlenmiş bir çekin ihtiva ettiği
meblağın Türk parası üzerinden hesaplanmasıdır.
D)  Muhatap bankanın, çekle işleyen hesaptaki önemsiz hataları,
keşideciye sormadan düzeltebilmesi imkânsızdır,
E)  İbrazında karşılıksız çıkan bir çekin bedelinin, kanuni süresi
içinde ve gerekli ilavelerle muhatap bankaya ödenmesidir.
Cevap: E
 
30.       Aşağıdakilerden hangisi alacak senedidir?
A) Tahvil              B ) İpotekli borç senedi
C) Taşıma senedi   D) Konişmento
E)   Hisse senedi
Cevap: A
 
31, Ticaret unvanının devriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)    Tek basma herhangi bit sınırlama olmaksızın devredilebilir.
B )     Ticari işletmeyle birlikte devredilebilir.
C)     Tacirin ismini ihtiva ettiğinden devri mümkün değildir.
D) Tek basma devredilebilir, ancak devralan bu durumu gösteren bir ek kullanmışa şarttır.
E)  işletmenin hakiki sahibinin kim olduğunun anlaşılmasını
engelleyeceğinden devri, hiçbir şekilde mümkün değildir.
Cevap:
 
32, Aşağıdakilerden hangisi; acentanın temsil yetkisinin kapsamında değildir?
Müvekkili adına kambiyo senedi imzalamak
Müvekkili adına sözleşme yapmak
Müvekkili adına hakkı koruyucu beyanlarda bulunmak
Bizzat sattığı malların bedelini kabzetmek
Müvekkilini mahkemede temsil etmek
Cevap: A
 
33. Kollektif şirketin idaresi ortak olmayan bir kişiye bırakıldığında, bu kişi hukuken hangi konumdadır?
A)  Ticari vekil
B )   Ticari mümessil
C)   Acenta
D)  Genel yetkili vekil
E)   Komisyoncu
Cevap: B
 
34.Limited şirkette, bir ortağın şahsi alacaklısının alacağını elde edebilmek için sahip olduğu imkânlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)     Ortağın şahsi alacaklısı, borçlu ortağın şirketteki sermaye
payına ihtiyati haciz koydurabilir.
B )      Ortağın şahsi alacaklısı, borçlu ortağa düşen kar payını hac-
zettirebilir.
C)      Ortağın şahsi alacaklısı, şirket mallarının satılmasını talep
edebilir.
D)  Ortağın şahsi alacaklısı, borçlu ortağın sermaye payı üzerine
ihtiyati haciz koydurur ve şirketin feshini talep edebilir.
E)   Ortağın şahsi alacaklısı, tasfiye sonunda borçlu ortağa düşecek tasfiye payı tespit edilince, alacağını tahsil imkânını sahip
olur.
Cevap: C
 
35.   İflas   ödeme   emrinde   aşağıdakilerden   hangisi   yeralmaz?
A)     Mal beyanında bulunma zorunluluğu
B )      Borçlu olunmadığı yolundaki itirazın 7 gün içinde yapılması
gerektiği
C)      İflasa tabi olunmadığı yolundaki itirazın 7 gün içinde yapılması gerektiği
D)  Borç miktarı
E)   Borcun 7 gün içinde ödenmesi gerektiği
Cevap: A
 
36.  İflas masasına giren malların bedeli tamamen tahsil edildikten ve sıra cetveli kesinleştikten sonra, iflas idaresince düzenlenen ve bütün alacaklılara düşen iflas hisselerini gösteren cetvele ne ad verilir?
A)    Sıra cetveli
B )     Nihai sıra cetveli
C)     Aciz belgesi
D)    Pay cetveli
E)     Son hesap
Cevap:            D
 
37. Konkordato mühleti içinde borçlunun yaptığı aşağıdaki işlemlerden hangisi hükümsüzdür?
A)          Otobüsünü sarmak
B )           Kefil olmak
C)           Eser yapını sözleşmesi yapmak
D)    Leasing sözleşmesi yapmak
E)     Limited şirket ortağı olmak
Cevap:            B
 
38, Aşağıdakilerden hangisi ilam niteliğinde bir belge değildir?
A)    Temyiz kefaletnamesi
B )    İcra dairesindeki kefalet
C)    Mahkeme huzurunda kabul
D)    Onaylama biçimindeki noter senedi
E)     Mahkeme huzurunda sulh
Cevap:            D
 
39, İcra tetkik merciinin gördüğü işlerden hangisi, maddi anlamda kesin hüküm oluşturur?
A)    Temyiz kefaletnamesi
B )     İtirazın kesin kaldırılması
C)     İhalenin feshi
D)    Şikayet
E)     Konkordato talebi
Cevap:            C
 
40, Aşağıdakilerden hangisi telinin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılmasına imkan vermez?
A)       İrat senedi
B )        Gayrimenkul mükellefiyeti
C)        Hapis hakkı
D)   Alacak rehni
E)  Üst hakkı
Cevap:            E

Çevrimdışı Av. Aysun Delikanlı

 • Administrator
 • Kıdemli Üye
 • *****
 • İleti: 124
 • Karma: +3/-0
  • Profili Görüntüle
  • Hukukevi
 • Hukuk ile ilginiz nedir ?: Hukuk Fakültesi Mezunuyum
Cvp:GEÇMİŞ YILLAR KPSS HUKUK SORULARI VE CEVAPLARI
« Yanıtla #2 : Mayıs 03, 2008, 04:03:54 ÖS »
2001 KPSS HUKUK SORULARI

1.    1982 Anayasasına göre, Cumhurbaşkanının kanunları yayımlaması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)      Cumhurbaşkanı,yayımlaması için kendisine gönderilen bir kanunun Anayasaya aykırı bulduğu maddelerini TBMM’ye  gönderip diğer maddelerini en geç10 gün içinde Resmi Gazetede yayımlanabilir.
B )      Cumhurbaşkanı, yayımlaması için kendisine gönderilen bir kanunu sadece Anayasaya aykırı bulduğu takdirde en geç 20 gün içinde TBMM\\\'ye geri gönderebilir.
C)      Cumhurbaşkanının, TBMM tarafından kabul edilen bir kanunu yayımlaması için Anayasada herhangi bir süre öngörülmemiştir. Bu husus Cumhurbaşkanının takdirine bırakılmıştır.
D)      Cumhurbaşkanı,yayımlaması için kendisine gönderilen bir kanunun bazı maddelerini uygun bulmasa bile tümünü TBMM\\\"ye geri gönderir.
E)   Cumhurbaşkanı, sadece sıradan kanunları bir kez daha görüşülmesi için BMM\\\'ye geri gönderebilir. Anayasa değişiklikleri üzerinde böyle bir yetkisi yoktur.
Yanıt D\\\'dir,
T.C Anayasasının 89. maddesinde Cumhurbaşkanının TBMM\\\'nce kabul edilen kanunları 15 gün içinde yayımlayacağı uygun bulmadığı kanunları ise gerekçesi ile birlikte ayni süre içinde TBMM\\\'ye geri göndereceği hükme bağlanmıştır.
 
2.    Aşağıdakilerden hangisi, yasama yetkisinin genelliği ilkesini ifade eder?
A)      Yasama organının. Anayasada sayılan koşulları taşımak şartıyla dilediğini Cumhurbaşkanı seçebilmesi
B )      Yasama organının, gerekli durumlarda yasama dokunulmazlığını kaldırabilmesi
C)      Yasama organının, genel nitelikte kanunlar yapabilmesi
D)      Yasama organının. Bakanlar Kurulunu denetleme yetkisinin bulunması
E)   Yasama organının, dilediği konuda ve istediği kadar ayrıntıya girerek düzenleme yapabilmesi
Yanıt E\\\'dir,
TBMM tarafından kullanılan yasama yetkisinin genelliği, yasama organının daha önce düzenleme yapılmamış her konuda ve istediği kadar ayrıntıya girerek düzenleme yapabilmesini ifade eder,
 
3.    Aşağıdakilerden hangisi olağan kanun hükmünde kararnamenin konusu olabilir?
A)      Konut dokunulmazlığının sınırlanması
B )      Kıyılardan yararlanmanın düzenlenmesi
C)      Bütçe kanununda değişiklik yapılması
D)      Haberleşme özgürlüğünün sınırlanması
E)   Seçme hakkının düzenlenmesi
Yanıt Bdir.
KHK, çıkarma yetkisini düzenleyen 91. maddede temel haklar, kişi hakları ve ödevleri, siyasi haklara ve ödevler ile betçe kanununda değişiklik yapacak konularda KHK çıkarılamayacağı hükme bağlanmıştır. Olağan kanun hükmünde kararnamenin konusu kıyılardan yararlanmanın düzenlenmesi olabilir.
 
4.    1982 Anayasasına göre, Danıştayın imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerine ilişkin yetkisi aşağıdakilerden hangisidir?
A)      inceleme
B )      Denetleme
C)      Görüş bildirme
D)      Veto etme
E)   iptal etme
Yanıt C\\\'dir.
Danıştayın görevlerini düzenleyen Anayasanın 155. maddesinde Danıştayın kamu hizmetleri ite ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında iki ay içinde görüş bildireceği görevleri arasında sayılmıştır.
 
5.    Aşağıdakilerden   hangisi  bölge  idare mahkemelerinin görevlerinden biri değildir?
        A)  Bazı iptal ve tam yargı davalarını ilk derecede karara bağlamak
        B )  İdare ve vergi mahkemelerinde reddedilen başkan ve üye sayısının birden çok olması halinde red istemlerini karara bağlamak
        C)  İdare ve vergi mahkemelerinin yürütmenin durdurulmasına ilişkin istemler hakkında verdikleri kararlara karşı yapılan itirazları karara bağlamak
        D)  idare ve vergi mahkemelerinin tek ha
kimle ya da kuru! halinde verdikleri, kanunda sayılan kararlara karşı yapılan itirazları kesin karara bağlamak
E)   Yargı çevresi içindeki idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan görev ve yetki  uyuşmazlıklarını  kesin  karara bağlamak
Yanıt A\\\'dır.
İdari Yargı Organlarının görev ve şeklini düzenleyen 2576 sayılı kanunun 8. maddesinde Bölge idare Mahkemesinin görevleri sayılmış ancak iptal ve tam yargı davalarının ilk derece mahkemesi olarak idare Mahkemelerinde görüleceği aynı kanunun 5. maddesinde düzenlenmiştir.
 
6.    Devlet Memurları Kanununa göre, üst üste iki kez olumsuz sicil almış olan bir devlet memuru hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
A)      Devlet memurluğundan çıkarma
B )      Başka bir sicil amirinin emrine atama
C)      Hakkında disiplin cezası uygulama
D)      Disiplinsizlik nedeniyle emekliye sevk
etme
E)   Kurumu ile ilişiğini kesme
Yanıt Bdir.
857 sayılı Devlet Memurları Kanununun 120. maddesine göre üst üste iki kez olumsuz sicil alan memur başka bir sicil amirinin emrine alınır, Buradan da olumsuz sicil alan memur emekliye sevkedilir.
 
7.     Aşağıdakilerden hangisi belediye encümeninin görevlerinden biridir?
A)      Belediye tarafından verilebilecek cezaları kanunlara göre takdir etmek
B )      Kanunlarla, tahsili belediyelere verilmiş
vergi ve resimlere ilişkin tarifeleri kabul etmek
O)   Belediye tarafından verilecek hizmetler karşılığında alınacak ücretlere ilişkin tarifeleri kafa etmek
D)   Beldenin imar planını Kabul etmek
E)   Kamu hizmeti imtiyazı vermek
Yanıt A\\\'dır,
Belediye tartından verilebilecek cezaların kanunlara göre takdir ve tespiti, Belediye encümeninin görevlerini düzenleyen Belediye Kanununda sayılmıştır.
 
8.    İdari işlemin, geri alınması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi anlaşılır?
A)      İdarece geri alınan işlem, yapıldığı an
dan itibaren hükümsüz hale gelir.
B )      Bir idari işlemi yapmaya yetkili kılınmış
olan merci, kanunda aksi öngörülme
dikçe o işlemi geri almaya da yetkilidir.
C)      Hiyerarşik üstün, astın işlemlerini geri
alma yetkisi vardır.
D)      idari işlemin geri alınabilmesi için ilgilinin başvurusuna gerek yoktur.
E)   Hem hukuka uygun hem de hukuka ay-kırı işlemler geri alınabilir.
Yanıt E\\\'dir,
Yönetimin hukuka aykırı işlemlerinin geri alınmasının bir ödev olduğu, geri alınmanın işlem tarihinden başlayarak ortadan kaldıracağı,ancak hukuka uygun yönetsel işlemlerin hiçbir zaman geri alınamayacağı düzenlenmiştir.
 
9.    1982 Anayasasına göre, aşağıdakilerden hangisi kamulaştırma bedelinin taksitle ödenebilmesi İçin geçerli olan kurallardan biri değildir?
A)      Taksitlerin eşit olarak ödenmesi
B )      Taksitlendirme süresinin 5 yılı geçememesi
C)      Peşin ödenmeyen kamulaştırma bedeli
için, Devlet borçlarına uygulanan en yüksek faiz haddinin uygulanması
D)      idarenin kamulaştırma bedelinin taksitle ödenmesine karar verme konusunda yetkisinin olması
E)   Kıyıların korunması amacıyla yapılacak
kamulaş kamulaştırma bedelinin taksitle ödenmesinin mümkün
olması
Yanıt D\\\'dir.
1982 Anayasasının Kamulaştırma hükümlerini düzenleyen 46. maddesi Kamulaştırma bedelinin ödenme şeklinin kanunla düzenleneceğini hükme bağlamıştır. İdarenin böyle bir yetkisi yoktur.
 
10.  Aşağıdakilerden hangisinin yönetmelik çıkarma yetkisi yoktur?
A)      Ankara Büyükşehir Belediyesi
B )      Çankaya Belediyesi
C)      Diyanet İşleri Başkanlığı
D)      Karayolları Genel Müdürlüğü
E)   Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü
Yanıt C\\\'dir.
Anayasanın 124. maddesine göre Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin kendi görev alanlarına giren konularda kanun ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak amacıyla yönetmelik çıkarılabileceği düzenlenmiştir. Diyanet işleri Başkanlığı kamu tüzel kişisi değil özel kanunla kurulmuş bir genel İdare organıdır.
 
11.  CMUK\\\'a göre, aşağıdakilerden hangisi tutuklama kararı verilebilmesi için aranan koşullardan biri değildir?
A)      Suçun toplumda infial uyandırması
B )      Sanığın kaçacağı şüphesini uyandıracak olayların bulunması
C)      Sanığın bilirkişileri etki altına almaya çalıştığını gösteren hallerin bulunması
D)      Sanığın meskeninin veya ikametgâhının bulunmaması
E)   Sanığa karşı şiddete başvurulacağını
gösteren hallerin bulunması
Yanıt E\\\'dir.
CMUK madde 104\\\'e göre sanığa karşı şiddete başvurulacağını gösteren hallerin bulunması tutuklama yapmak için gereken şartlar arasında sayılmamıştır.
 
12.   Mahkeme, davanın konusunu oluşturan fiilin mahiyetini ileri sürerek davanın daha aşağı bir yetkili mahkemenin yetkisine dahîl olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı ne zamana kadar verebilir?
A)      Duruşma başlayıncaya kadar
B )      İddianame okununcaya kadar
C)      Esas hakkında mütalaalar bildirilinceye
kadar
D)   Duruşma sona erinceye kadar
E)   Son karar verilinceye kadar
Yanıt Bdir.
Fiilin mahiyetine göre davanın daha aşağı bir mahkemenin yetkisine dahil olduğuna dair yetkisizlik kararı CMUK 17. maddesinde belirtildiği üzere iddianame okununcaya kadar verilebilir.
 
13. Cumhuriyet savcısının kovuşturmama (takipsizlik) kararına karşı yapılan itirazı aşağıdakilerden hangisi İnceler?
A)   Savcının mensup olduğu ağır ceza mahkemesi
B )   Savcının mensup olduğu ağır ceza mahkemesinin yanındaki cumhuriyet başsavcısı
C)   Savcının mensup olduğu ağır ceza mahkemesinin yanındaki Cumhuriyet başsavcısı
D)   Savcının mensup olduğu ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesi
E)   Savcının mensup olduğu ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesinin başkanı
Yanıt E’dir.
CMUK 165. maddesine göre savcının verdiği takipsizlik kararına, C. Savcısının bağlı olduğu ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesinin başkanına itiraz edebilir.
 
14.   Hasmı A’nın, B ile karakola gittiklerini gören C, saçmaların Bye de isabet edeceği ihtimalini göze alarak, arkadan ve yakın mesafeden A’ya çifte ile bir el ateş etmiş; saçmaların bir kısmı A’ya bir kısmı da Bye  isabet etmiştir. A ölmüş, B uzun bir tedavinin sonucunda sağlığına kavuşmuştur.
C’nin cezai sorumluluğuyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)      Fikri içtima sözkonusu olduğundan kasıtlı adam öldürme suçundan ceza verilir.
B )      Kasıtlı adam öldürme ve müessir fiil suçlarından ceza verilir
C)      Kasıtlı adam öldürme suçundan ve adam öldürmeye teşebbüsten ceza verilir.
D)      Kasıtlı adam öldürme ve kasıtlı müessir fiil suçlarından ceza verilir.
E)      Müteselsil suç sözkonusu olduğundan kasıtlı adam öldürme suçundan ceza verilir, bu ceza bir miktar artırılır.
Yanıt Bdir.
Adam öldürme suçunun maddi unsuru olan bilerek ve isteyerek bir başkasının öldürülmesi gerçekleştirilmiş ve kasten adam yaralama suçunu oluşturan müessir fiil ile bir kişinin yaralanması sağlanmıştır. Müessirfiil suçu kasten işlenebilen bir suçtur. Bnin  yararlanabileceğinin öngörülmesi kastı oluşturmaktadır.
 
15.     A, bir banka şubesini soymayı düşündüğünü Bye söyler. B, bunun çok iyi bir düşünce olduğunu, mutlaka gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade eder. A, şubeden payı çalıp kaçarken yakalanır.
Bnin davranışı hangi iştirak türünü oluşturur?
A)  Azmettirme
B )  Teşvik
C)  Suç kararını takviye
D)  Talimat verme
E)  Müzaheret ve muavenette bulunma
Yanıt Bdir.
Suça iştirak hükümlerini düzenleyen TCK 64, 65, 66, 67. maddeler içinde asli iştirak ve fer’i iştirak halleri sayılmıştır. Yukarıdaki olay fer’i iştirak türleri için sayılan suça teşvik hükümleri içinde değerlendirilmelidir.
 
16.  Aşağıdakilerden hangisi hukuka uygunluk nedenidir?
A)     Maddi cebir
B )      Fiili hata
C)   Mağdurun rızası
D)   Hukuki hata
E)   Mücbir sebep  
Yanıt C\\\'dir.
TCK 49 maddeye hukuka uygunluk sebepleri Kanun emrini icra, meşru müdafaa ve zaruret hâli olarak belirlemiş olmakla birlikte, Kanununda yer almayan hukuka uygunluk sebeplerinin varlığı da kabul edilmişti. Hakkın icrası, mağdurun ve hak sahibinin rızası olması da hukuka uygunluk sebepleri olarak kabul edilmiştir.
 
17.  M, A\\\'nın Bye olan borcu için B lehine kendi taşınmazı üzerinde ipotek kurmuştur. M, A\\\'nın borcunu Bye ödemek istemektedir.
       Bu durumda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?    
A)      M borcu ödeyince, A\\\'nın borcu sona
erer, ipotek A\\\'nın talebi üzerine terkin edilir.
B )      M borcu ödeyince  A\\\'nın borcu sona erer, ipotek kendiliğinden sona erer.
C)      M borcu ödeyince, alacak M’ye geçer; ipotek kendiliğinden sona erer.
D)      B kabul etmedikçe M borcu ödeyemez; taşınmazın paraya çevirtilmesine katlanmak zorundadır.
E)      M borcu ödeyince, alacak M’ye geçer; terkin edilmeyen ipoteğin hükümleri askıda kalır.
 
Yanıt E’dir.
       M.K. 799. maddeye gire başkasının alacağı için üzerinde ipotek tesis edilen gayri menkulün sahibi, borcu öder ise alacaklı yerine geçer. Böyle bir durumda alacak M’ye geçecektir. M.K. 798. maddeye göre ise ipoteğin ortadan kalkması için borcun ödenmesi yetmeyip terkini gereklidir.
 
18.      Aşağıdakilerden hangisi vakıfların özelliklerinden biri değildir?
A)  Tek zorunlu organın, yönetim organı olması
B )  Birden çok amacın olabilmesi
C)  Ölüme bağlı tasarrufla kurulabilmesi
D)  Dernek kurabilmesi
E)  Mahkeme siciline tescil ile tüzel kişilik kazanması
Yanıt D’dir.
Tüzel kişi olan vakıflar dernek kuramaz. Dernek kurucusunun gerçek kişi olması gerekir.
 
19.   Temyiz kudretine sahip, 40 yaşındaki mümeyyiz mahcur A ile B arasında yapılan kefalet sözleşmesinde, A, Bnin C’den olan alacağına kefil olur.
A)  A’nın kanuni temsilcisinin icazeti ile geçerli olur.
B )  Kesin olarak hükümsüzdür.
C)  Geçerlidir.
D)  A’nın kanuni temsilcisi tarafından iptal edilebilir.
E)  Sulh hakiminin izni ile hükümlerini doğurur.
Yanıt Bdir.
M.K. 392. maddesi vesayet altında bulunan kişilerin vasilerinin dahi kefalet bağışlama ve vakıf kurma sözleşmesi yapamayacağını hükme bağlamıştır.
 
20.   Aşağıdakilerden hangisinde dürüstlük kurallarının etkisi yoktur?
       A)  Sözleşmelerin uyarlanmasında
       B )  Sözleşmelerin yorumlanmasında
       C)  Sözleşmelerin kurulmasında
       D)  Sözleşmelerin şekle tabi kılınmasında
       E)  Sözleşmelerin tamamlanmasında
Yanıt D’dir.
Çünkü hangi sözleşmelerin hangi şekillerde yapılması gerektiğini bizzat yasa tarafından belirlenmiştir. Bu düzenleme yasanın emredici hükmü niteliğinde olduğundan iyiniyete göre değişiklik tesis edilmesi mümkün olamaz.
 
21.   Aşağıdakilerden hangisinde verilen durumda A, Bye karşı sebepsiz zenginleşme hükümlerine dayanarak dava açabilir?
  A)  A’nın taşınmazını T, sahte bir vekaletname ile Bye temlik etmiştir.
B )  A’nın yüzüğünü çalan H, bunu iyiniyetli Bye satıp teslim etmiştir.
       C)  A’nın demirlerini, B yanlışlıkla kendi inşaatında kullanmıştır.
       D)  A’nın temizleyici T’ye teslim ettiği ceketi T, Bye satıp teslim etmiştir.
       E)  A, Bye bir çamaşır makinesi kiralamış, ancak kira sözleşmesi sona ermiştir.
Yanıt C’dir.
       Sebepsiz zenginleşmeden bahsedebilmek için gerekli olan, bir tarafta zenginleşme diğer tarafta fakirleşme, bunlar arasındaki illiyet bağı (sebep-sonuç ilişkisi) ve haklı bir sebebin bulunmaması unsurları C şıkkında gerçekleşmiştir.
 
 
 
 
 
22.  Alacağın temliki île ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)   Alacağın temlikinin geçerli olması için yazılı şekilde yapılması gerekir.
B )   Alacağın temlik eden, devralana karşı borçlunun ödeme gücünü tekeffül etmiş sayılır.
C)      Alacağın temlikinin geçerli olması için
borçlunun rızasının alınmasına gerek
yoktur.
D)      Alacağın temlik eden kişiye iyi niyetle ödeme yaparı borçlu, borcundan kurtulur.
E)   Alacağın temlik edilmesi borç ilişkisinin
taraflarını değiştirmez.
Yanıt E\\\'dir.
B.K 168 maddesinde alacağın temliki ile birlikte bu alacak, bu atacağa bağlı olarak tüm haklar, gecikme faizleri asıl alacak ile birlikte temlik edilmiş sayılır demekle alacaklının bu borç ilişkisinden tamamen ayrıldığı vurgulanmıştır. Dolayısıyla borç ilişkisinin tarafları artık değişmiştir.
 
23.   A\\\'nın, Bden 500 milyon TL alacağı vardır.
B, bu borcunu ödemede temerrüde düşmüş
tür.
Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)      A,Bden zararını kanıtlamaksızın gecikme faizi isteyebilir. A\\\'nın gecikme faizi ile karşılanamayan zararını talep edebilmesi için bu zararı ve Bnin temerrüde edebilmesi için bu zararı ve Bnin temerrüde düşmede kusurlu olduğunu kanıtlaması gerekir.
B )      A\\\'nın mütemerrit   Bden gecikme faizi ve gecikme faizi ile karşılanamayan zararını kanıtlaması için sadece zararını
kanıtlaması yetersidir.
C)      Aralarındaki sözleşmede buna ilişkin bir kayıt yoksa A.Bden gecikme nedeniyle uğradığı zararı isteyebilir.
D)      A.Bden zararını kanıtlanması gerekmeksizin gecikme faizi isteyebilir. A\\\'nın gecikme faizi ile karşılanamayan zararını talep edebilmesi için bu zararı kanıtlaması gerekir. Ancak B. kusuru ile temerrüde düşmediğini kanıtlayarak gecikme tazminat! ödemekten kurtulabilir.
E)   A, Bden zararını kanıtlayarak gecikme faizi isteyebilir. Gecikme faizi ile karşılanamayan zararını da talep edebilmesi için Bnin kusurunu kanıtlaması gerekir.
Yanıt D\\\'dir.
Gecikme faizini düzenleyen BK. 103 maddeye göre temerrüde düşülen borç için zarar kanıtlanmaksızın veya kusursuzluk defisi kabul edilmeden gecikme faizi istenebilecektir. Gecikme faizi ile karşılanamayan zararın talebi hafinde ise BK 105\\\'e göre bu zararın kanıtlanması ve temerrüdün kusura dayanması gerekmektedir.
 
24.   A, fabrikasında dokunan keten kumaştan 3 top satmak için kumaş satıcısı Bye yazdığı teklif mektubunda, satış bedeli olarak top basma 750 milyon TL yerine yanlışlıkla 75 milyon TL istemiş, B de kabul etmiştir.
Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A, miktarda hataya düşmüştür; ancak B
hatayı  anlayamamakta haklı  ise A.
sözleşmenin geçersizliğini ileri süremez.
A)      Sözleşme, her durumda, kurulmamış sayılır.
B )      B, dürüstlük kuralı çerçevesinde, içinde bulunduğu hal ve şartlara göre, hatayı anlayamamakta haklı ise sözleşme kurulur; ancak, A hataya dayanarak sözleşmeyi iptal edebilir.
C)      B, A\\\'nın hatasını anlayabilecek durumda ise A sözleşmeyi iptal edebilir.
E)   B,A\\\'nın hatasını anlayabiliyor, ancak gerçekte talep ettiği bedelin ne olduğunu tayin edemiyorsa sözleşme kurulmamış olur; ancak A, Bnin zararlarını karşılamak zorunda kalır.
Yanıt Bdir.
BK. 23.md. sözleşmede esaslı bir hata yapan taraf sözleşme ile bağlanamayacağını hükme bağlamış 24 maddede ise esas hatanın neler olabileceğini saymıştır. Yukarıdaki olayda sözleşmenin gerekli özelliklerinde esaslı bir hata vardır. Sözleşme her durumda kurulmamış sayılır şıkkı en uygun şıkdır.
 
 
25.   A fabrikasında dokunan keten kumaştan 3 top satmak için kumaş satıcısı Bye yazdığı teklif mektubunda, satış bedeli olarak top başına 750 milyon TL yerine yanlışlıkla 75 milyon TL istemiş, B de kabul etmiştir.
       Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)      A, miktarda hataya düşmüştür; ancak B hatayı anlayamamakta haklı ise A, sözleşmenin geçersizliğini ileri süremez.
B )      Sözleşme, her durumda kurulmamış sayılır.
C)      B, dürüstlük kuralı çerçevesinde, içinde bulunduğu hal ve şartlara göre, hatayı anlayamamakta hakli ise sözleşme kurulur; ancak, A hataya dayanarak sözleşmeyi iptal edebilir.
D)      B, A’nın hatasın anlayabilecek durumda ise A sözleşmeyi iptal edebilir.
E)      B, A’nın hatasını anlayabiliyor, ancak gerçekte talep ettiği bedelin ne olduğunu tayin edemiyorsa sözleşme kurulmamış olur; ancak A, Bnin zararların karşılamak zorunda kalır.
Yanıt Bdir.
BK. 23. md. Sözleşmede esaslı bir hata yapan tarafın sözleşme bağlanamayacağını hükme bağlamış 24 maddede ise esas hatanın neler olabileceğini saymıştır. Yukarıdaki olayda sözleşmenin gerekli özelliklerine esaslı bir hata vardır. Sözleşme her durumda kurulmamış sayılır şıkkı en uygun şıktır.
 
26.   İflas tasfiyesi sürerken borçlu, bütün alacaklıların taleplerin geri aldıklarına dair beyanname gösterirse mahkeme aşağıdaki kararlardan hangisini verir?
        A) İflas davasından feragat
        B ) İflasın kapanması
        C) İflasın tatili
        D) Basit tasfiye
        E) İflasın kaldırılması
Yanıt E’dir.
        İlk maddesi 182 gereği bütün alacaklıların taleplerini geri almaları iflasın kaldırılması sebebidir. Alacaklılar yalnızca iflasın kaldırılmasına rıza göstermiş olurlar, yoksa alacaklarından feragat etmiş sayılmazlar.
 
27.   Aşağıdakilerden hangisi iflas idaresinin görevlerinden biri değildir?
        A) Konkordatonun ilanı nedeniyle iflasın kaldırılmasını istemek
        B ) Müflis adına gelen mektupları açmak
        C) Masa mallarını satmak
        D) Alacakları incelemek
        E) Masa ile ilgili davaları takip etmek
Yanıt A’dır.
        Çünkü müflis, hk. İflas tasfiyesi devam ederken konkordato teklif edebilir. Konkordato teklifi ticaret mahkemesine tasdik edilirse ve bu karar kesinleşirse, iflas idaresi, iflasa karar veren tic. Mahkemelerince başvurarak müflis hakkındaki iflasın kaldırılmasını ister (m 309, v) bunun dışında borçların tamamen ödenmesi ya da alacaklılarla anlaşılmış olması halinde iflasın kaldırılmasını ancak müflis isteyebilir.
        -İflas idaresi masaya yaptırılan alacakların ve istihkak iddialarının doğru olup olmadığını incelemeye başlar (m 230)
        - İflas idaresi masa ile ilgili davaları takip eder.
        - Müflis adına gelen bütün mektuplar iflas idaresince açılır (m 184 II)
        - İflasta masa malları kural olarak 2. alacaklılar toplantısından sonra satılır (m 229 II c3, m 241), fakat bazı acele hallerde satış için 2. alacaklılar toplantısına kadar beklemek masanın zararına olur. İşbu bu acele hallede iflas idaresi daha önce de satış yapabilir. (m 229 II)
 
28.   Aşağıdaki durumlardan hangisinde, borçtan kurtulma davası söz konusu olur?
A)  İflas ödeme merine itiraz edildiğinde
B )  Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte imza itirazı olduğunda
C)  Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte borca itiraz olduğunda
D)  Genel haciz yoluyla takipte imza itirazı olduğunda
E)  Genel haciz yoluyla takipte borca itiraz olduğunda
Yanıt D’dir.
Genel haciz yolunda borçlu imzaya itiraz etmişse alacaklı itirazın geçici kaldırılmasını isteyebilir. Bu talep kabul edilirse borçlu tarafından geçici kaldırmanın kesin kaldırmaya dönüşmesini önlemek için borçtan kurtulma davası açması gerekir. (İİK. Mad. 69/2)
 
29.     Emre yazılı bir çek en geç ne zamana kadar ciro edilebilir?
A)  Vadeye kadar
B )  İbraz süresi doluncaya kadar
C)  Ödeme günün takip eden 2. işgününün sonuna kadar
D)  Zamanaşımı süresi doluncaya kadar
E)  İcra takibi sonuçlanıncaya kadar
Yanıt Bdir.
TK. 705. maddeye göre ibraz süresinden sonra yapılan ciro alacağın temliki hükmündedir. Bu halde geçerli cironun ibraz süresi doluncaya kadar olması gerekir.
 
30.   Aşağıdakilerden hangisi borçlunun aczini gösteren belgelerden biri değildir?
A)  Rehin açığı belgesi
B )  Hacizde kesin aciz belgesi
C)  İflastaki borç ödemeden aciz belgesi
D)  Haciz muvakkat aciz belgesi
E) Borçlunun haczedilir malının bulunmadığını gösteren haciz tutanağı
Yanıt A’dır.
Rehin açığı belgesi borçlunun aczini gösteren bir belge değildir. Eğer alacaklı alacağını rehinli maldan alamamışsa alamadığı kısım için borçluya karşı haciz (veya iflas takibi yaparak diğer mallar üzerinde haciz koydurabilir.
 
31.   Aşağıdaki ilamlardan hangisi, kesinleşmeden icraya konulabilir?
       A)  Boşanma ilamı
       B )  Nafaka ilamı
       C)  Dernek feshi ilamı
       D)  Babalık davasının kabulüne ilişkin ilam
       E)  Velayetin kaldırılması (nez’i) ilamı
Yanıt Bdir.
Nafaka hükümlerinin icrasını isteyebilmek için bunları kesinleşmesini beklemeye gerek yoktur.

Çevrimdışı Av. Aysun Delikanlı

 • Administrator
 • Kıdemli Üye
 • *****
 • İleti: 124
 • Karma: +3/-0
  • Profili Görüntüle
  • Hukukevi
 • Hukuk ile ilginiz nedir ?: Hukuk Fakültesi Mezunuyum
Cvp:GEÇMİŞ YILLAR KPSS HUKUK SORULARI VE CEVAPLARI
« Yanıtla #3 : Mayıs 03, 2008, 04:35:00 ÖS »
2007 KPSS HUKUK SORU VE CEVAPLARI

      1. 1982 Anayasası’na göre, olağan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
   A) Yetki kanununda çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin kapsamının ve kullanma süresinin gösterilmesi gerekir.
   B ) Kanun hükmünde kararnameler Resmî Gaze-te’de yayımlandıkları gün TBMM’ye sunulur.
   C) Bakanlar Kurulunun istifası ya da düşürülmesi belli bir süre için verilmiş yetkinin sona ermesine sebep olmaz.
   D) Yasama döneminin bitmesi, belli bir süre için ve-rilmiş de olsa kanun hükmünde kararname çıkar-ma yetkisinin sona ermesine yol açar.
   E) Yetki yasaları ve bunlara dayanan kanun hük-münde kararnameler, TBMM’de öncelik ve ivedi-likle görüşülür.
   2. 1982 Anayasası’na göre, TBMM seçimleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
   A) TBMM savaş nedeniyle seçimlerin 1 yıl geriye bırakılmasına karar verebilir.
   B ) Ara seçim yapılmasının gerektiği her durumda, seçimin ne zaman yapılacağını Yüksek Seçim Kurulu belirler.
   C) Boşalan milletvekilliklerinin sayısı, üye tam sayı-sının yüzde beşini bulması durumunda 3 ay için-de ara seçim yapılmasına karar verilir.
   D) Ara seçim her seçim döneminde kural olarak 1 defa yapılır.
   E) TBMM Genel Kurulu yasama dönemi sona er-meden seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.
   3. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi Anayasa’nın “Başlangıç” kısmında sayılan husus-lardan biri değildir?
   A) Millet iradesinin mutlak üstünlüğü
   B ) Anayasa’nın üstünlüğü
   C) Eşitlik ve sosyal adalet gerekleri
   D) Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılâpları
   E) Parlamenter hükûmet sisteminin benimsenmiş olması
   4. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi bir milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine veya Meclis kararıyla düşürülmesine neden olan hallerden biri değildir?
   A) Bir milletvekilinin milletvekili seçilmeye engel bir suçtan kesin hüküm giymesi
   B ) Bir milletvekilinin, milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar etmesi
   C) Bir milletvekilinin partisinden istifa ederek başka bir partiye girmesi veya seçim hükümleri hariç Bakanlar Kurulunda görev alması
   D) Bir milletvekilinin kesin bir mahkeme kararıyla kısıtlanması
   E) Bir milletvekilinin Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak 1 ay içerisinde toplam 5 bir-leşim günü katılmaması
 
   5. 1982 Anayasası’nda idareye ilişkin aşağıdaki ilke-lerden hangisi belirtilmemiştir?
   A) Düzenli idare ilkesi
   B ) İdarenin bütünlüğü ilkesi
   C) Yetki genişliği ilkesi
   D) Merkezden yönetim ilkesi
   E) Kanuni idare ilkesi
   6. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi mahalli idarelerin özelliklerinden biri değildir?
   A) Görev ve yetkilerinin yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenmeleri
   B ) Yürütme organlarının seçmenler tarafından seçi-lerek oluşturulmaları
   C) Merkezî idarenin vesayet denetimine tabi olma-ları
   D) Seçimlerin 5 yılda bir yapılması
   E) Kamu tüzel kişiliğine sahip olmaları
   7. Jandarma Genel Komutanlığı aşağıdakilerden hangisinin bağlı kuruluşudur?
   A) Genelkurmay Başkanlığı
   B ) İçişleri Bakanlığı
   C) Başbakanlık
   D) Cumhurbaşkanlığı
   E) Milli Savunma Bakanlığı
   8. Danıştayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
   A) İdari yargıda genel görevli mahkeme Danış-taydır.
   B ) Danıştay daireleri 3 üyeden oluşur.
   C) Sayıştay tarafından verilen kararlara karşı Da-nıştaya itiraz edilebilir.
   D) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunda Yargıtay ve Danıştay eşit sayıda üyeyle temsil edilir.
   E) Danıştay üyelerinin tamamı değil sadece dörtte biri Cumhurbaşkanı tarafından seçilir.
   9. Aşağıdakilerden hangisi Uyuşmazlık Mahkemesi-nin görevlerinden biri değildir?
   A) Adli ve idari yargı merciileri arasında ortaya çıka-cak görev uyuşmazlıklarını kesin karara bağ-lamak
   B ) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ile Danıştay ya da idare mahkemeleri arasında ortaya çıkacak görev uyuşmazlıklarını kesin karara bağlamak
   C) Adli ve idari yargı merciileri arasında ortaya çıka-cak hüküm uyuşmazlıklarını kesin karara bağ-lamak
   D) Anayasa Mahkemesi ile diğer yargı kolları ara-sında ortaya çıkacak görev uyuşmazlıklarını ke-sin karara bağlamak
   E) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ile Danıştay ya da idare mahkemeleri arasında ortaya çıkacak hüküm uyuşmazlıklarını kesin karara bağlamak
 
10. Vergi mahkemelerinde genel dava açma süresi aşağıdakilerden hangisidir?
 A) 7 gün B ) 15 gün C) 30 gün
D) 60 gün E) 3 ay
11. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, yargılamaya katılma yasağıyla ilgili aşağıdaki ifa-delerden hangisi yanlıştır?
   A) Bir hükme katılan hâkim, yüksek görevli mahke-mede bu hükme ilişkin olarak verilecek karara katılamaz.
   B ) Hâkim boşandığı eşinin sanık olduğu davada yargılama yapamaz.
   C) Önceki yargılamada görev yapan hâkim yargıla-manın yenilenmesinde görev yapamaz.
   D) Aynı davada tanık olarak dinlenen kişi hâkimlik yapamaz.
   E) Bir işin kovuşturmasına katılan hâkim davanın nakli nedeniyle başka bir yer mahkemesinde o işe bakamaz.
   12. Aşağıdakilerden hangisi tutuklama nedenlerinden biri değildir?
   A) Şüphelinin kaçması
   B ) Şüphelinin kaçacağı şüphesini uyandıran somut olguların bulunması
   C) Şüphelinin davranışlarının delilleri değiştirme ko-nusunda kuvvetli şüphe oluşturması
   D) Şüphelinin davranışlarının mağdur üzerinde bas-kı yapılması girişiminde bulunma hususunda kuvvetli şüphe oluşturması
   E) Fiilin kamuoyunda infial uyandırması
   13. Katılmayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
   A) Malen sorumlu olan kamu davasına katılabilir.
   B ) Küçük olan katılanın avukatı yoksa zorunlu ola-rak bir avukat görevlendirilir.
   C) Katılan ölürse katılma hükümsüz kalır.
   D) Katılan ancak savcıyla birlikte kanun yoluna başvurabilir.
   E) Mirasçılar davaya katılabilir.
   14. Aşağıdaki suçlardan hangisi taksirle de işlene-bilir?
   A) Yaralama suçu
   B ) Tehdit suçu
   C) Hırsızlık suçu
   D) Cinsel saldırı suçu
   E) Zimmet
 
   15. A ve B birbirinden habersiz bir şekilde öldürmek için C’ye zehir verirler. Her birinin verdiği zehir öldürücü miktarda değildir. Ancak ikisinin verdiği zehir C’nin ölümüne neden olur.
Buna göre, A ve B’nin cezai sorumluluklarıyla il-gili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
   A) Sonucu nedeniyle ağırlaşan yaralama suçundan sorumludurlar.
   B ) Kasten insan öldürme suçundan sorumludurlar.
   C) İnsan öldürmeye teşebbüs suçundan sorumlu-durlar.
   D) Taksirle insan öldürme suçundan sorumludurlar.
   E) Olası kastla insan öldürme suçundan sorumlu-durlar.
   16. Meşru savunmayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
   A) Haksız saldırı sadece faile yönelmiş olmalıdır.
   B ) Haksız saldırı sadece faile veya failin akrabaları-na yönelmiş olmalıdır.
   C) Haksız saldırı sadece faile, yakın akrabalarına veya küçüklere yönelmiş olmalıdır.
   D) Haksız saldırı sadece faile ve failin alt ve üst so-yuna yönelmiş olmalıdır.
   E) Haksız saldırı herkese yönelmiş olabilir.
   17. Hâkim hukukta boşluk olması durumunda aşağı-daki yollardan hangisine başvurur?
   A) Kıyas
   B ) Örf ve âdet
   C) Atıf
   D) Analiz
   E) Karşı kavram kanıtı
   18. A, B’den çaldığı saati C’ye rehin olarak vermiş; C de bu saati D’ye satmış ve teslim etmiştir.
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru-dur?
   A) C, saatin emin sıfatıyla zilyedi olduğu için D iyi niyetli ise saatin mülkiyetini kazanır.
   B ) D, saatin mülkiyetini iyi niyetli de olsa teslim ile kazanamaz.
   C) D, bu saati 5 yıl süreyle zilyetliğinde bulundurur-sa, her durumda onun maliki olur.
   D) D iyi niyetli ise, saati B’ye ancak C’ye ödediği be-del kendisine ödendiği takdirde geri vermekle yü-kümlüdür.
   E) B, mutlak hak sahibi olduğu için somut olayda saatin kendisine geri verilmesini her zaman D’den talep edebilir.
 
   19. Kendisine yasal danışman atanan kişi aşağıdaki işlemlerden hangisini tek başına yapamaz?
   A) Bağış kabul etme
   B ) Kefil olma
   C) Vasiyetname yapma
   D) Miras sözleşmesi yapma
   E) Evlat edinmeye ilişkin kanundaki şartlar mevcut-sa evlat edinme
   20. Taşınır davasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden han-gisi yanlıştır?
   A) Taşınır davası kötü niyetli zilyede karşı bir süreye bağlı değildir.
   B ) Zilyetliği kötü niyetle kazanmış olanlar, kendile-rinden sonraki kötü niyetli zilyetlere karşı taşınır davası açamazlar.
   C) Çalınmış, kaybedilmiş de olsa para ve hamile yazılı senetleri iyi niyetle edinenlere karşı taşınır davası açılamaz.
   D) Taşınır davasını malın zilyetliğini hiçbir zaman kazanamamış olan malik açamaz.
   E) Taşınır davasının açılması iyi niyetli zilyede karşı 2 yıllık zaman aşımına tabidir.
   21. A, S’den bir otomobil satın almış ve bir radyo takıl-ması için 2 gün süreyle otomobili S’nin dükkânında bırakmıştır.
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru-dur?
   A) Otomobil A’ya teslim edilmediği için A, otomobi-lin mülkiyet hakkını kazanmamıştır.
   B ) A, otomobilin mülkiyetini aslen kazanmıştır.
   C) A, otomobilin zilyetliğini hükmen teslimle kazana-rak malik olmuştur.
   D) A, otomobil kendisine teslim edilmemiş olsa da otomobilin dolaysız zilyedidir.
   E) A, zilyetliğin havalesi yoluyla otomobilin zilyedi ve maliki olmuştur.
   22. Terekenin resmî tasfiyesiyle ilgili aşağıdaki ifade-lerden hangisi yanlıştır?
   A) Resmî tasfiyede mirasçılar terekenin borçların-dan sorumlu olmazlar.
   B ) Resmî tasfiye iflas hükümlerine göre yapılır.
   C) Terekedeki taşınmazlar, açık artırma veya bütün mirasçıların kabulü halinde pazarlık yoluyla sa-tılır.
   D) Resmî tasfiye asliye mahkemesi tarafından re-sen yapılır.
   E) Miras bırakanın alacaklıları, mirasçıların kendile-rine güvence vermemesi halinde resmî tasfiye isteyebilirler.
 
   23. Bir sözleşme gabin nedeniyle hangi süre içinde iptal edilebilir?
   A) Gabinin varlığının öğrenildiği tarihten itibaren 6 ay içinde
   B ) Sözleşmenin kurulmasından itibaren 1 yıl içinde
   C) Zor durumun bitmesinden itibaren 1 yıl içinde
   D) Zor durumun bitmesinden itibaren 6 ay içinde
   E) Sözleşmenin kurulmasından itibaren 1 ay içinde
   24. Borçlar Kanunu’na göre, sözleşmede aksine bir kayıt yoksa para borçları nerede ifa edilir?
   A) Alacaklının verme zamanındaki yerleşim yerinin bulunduğu yerde
   B ) Borçlunun borcunun doğduğu yerde
   C) Borçlunun ikametgâhının bulunduğu yerde
   D) Borçlunun iş yerinin bulunduğu yerde
   E) Borçlunun istediği yerde
   25. Aşağıdakilerin hangisinde zaman aşımı süresi durmaz?
   A) Velayet süresince çocukların ana babalarına kar-şı olan alacakları hakkında
   B ) Borçlunun alacak üzerinde intifa hakkına haiz ol-ması durumunda
   C) Evliliğin devamı süresince karı kocanın diğerine karşı olan alacakları hakkında
   D) Hizmet ilişkisinin devamı süresince hizmetçinin işverene karşı olan alacakları hakkında
   E) Alacaklının ağır hastalığı nedeniyle mahkeme huzurunda iddia edilme imkânı bulunmayan ala-caklar hakkında
   26. Aşağıdakilerden hangisi alacaklının sözleşmeyle alacak hakkından vazgeçmesini ifade eder?
   A) Yenileme
   B ) Takas
   C) Alacağın borçluya geçmesi
   D) İbra
   E) Dönme
   27. Bir sözleşmede, taraf irade beyanlarının sözleş-menin esaslı noktaları üzerinde uyuşmamış ol-ması durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?
   A) Sözleşme batıldır.
   B ) Sözleşme yok hükmündedir.
   C) Sözleşme iptal edilebilir.
   D) Sözleşme eksiktir.
   E) Sadece sözleşmedeki o kayıt hükümsüzdür.
 
   28. A, B’ye 10 YTL ödünç vermiştir. Oysa A ayırt etme gücünden yoksundur ve kısıtlıdır.
Buna göre, A’nın verdiği paranın iadesini sağla-mak için aşağıdaki davalardan hangisi açılabilir?
   A) İstihkak davası
   B ) Taşınır davası
   C) Sebepsiz zenginleşme davası
   D) Gasp halinde açılan zilyetlik davası
   E) Tazminat davası
   29. Tacir yardımcılarından biri olan ticari mümessil aşağıdakilerden hangisini yapamaz?
   A) Ticari işletmenin borçlarını ödemek için tacire ait taşınmazları satmak
   B ) Ticari işletmenin borçlarını ödemek için tacir adı-na kredi almak
   C) Ticari işletmeye ilişkin işlemler için tacir adına kambiyo taahhüdünde bulunmak
   D) Ticari işletmeye ilişkin davalarda taciri mahke-mede temsil etmek
   E) Ticari işletmeye ait taşınmazları tacir adına ki-raya vermek
   30. Aşağıdakilerden hangisi tacir değildir?
   A) Ticaret şirketleri
   B ) Ticari işletme işleten dernekler
   C) Ticari işletme işleten vakıflar
   D) Ticari işletme işleten gerçek kişiler
   E) Ticari işletme işleten kamu tüzel kişileri
   31. Görüldüğünde ödenecek bir bonoda, ödenmeme protestosu aşağıdaki sürelerden hangisine uyula-rak çekilebilir?
   A) Ödemenin reddinden itibaren 2 gün içinde
   B ) Ödemenin reddini takip eden 2 iş günü içinde
   C) Keşide tarihinden itibaren 1 yıl içinde
   D) Keşide tarihinden itibaren 10 gün içinde
   E) Keşide tarihini takip eden 10 iş günü içinde
   32. Aşağıdakilerden hangisi çek ile poliçenin farkla-rından biri değildir?
   A) Poliçede vade bulunurken, çekte ibraz süreleri vardır.
   B ) Poliçede kabul mümkünken, çekte kabul yasağı vardır.
   C) Hamile yazılı poliçe geçersizken, hamile yazılı çek düzenlenebilir.
   D) Poliçe ekonomik fonksiyonu itibariyle kredi ara-cıyken, çek ödeme aracıdır.
   E) Poliçenin hukuki niteliği ödeme vaadiyken, çekin hukuki niteliği havaledir.
 
   33. Anonim şirketlerde sermayenin bir bölümünün ortaklarca taahhüt edildiği, kalanı için de halka müracaat olunduğu kuruluş şekli aşağıdakilerden hangisidir?
   A) Mevsuf kuruluş
   B ) Ani kuruluş
   C) Ani mevsuf kuruluş
   D) Tedrici kuruluş
   E) Nakdi kuruluş
   34. Şahıs (kişi) şirketleriyle ilgili aşağıdaki ifadeler-den hangisi yanlıştır?
   A) Birbirlerini tanıyan ve birbirlerine güvenen az sa-yıda kişiden oluşur.
   B ) Şirkete yeni bir kişinin ortak olarak girebilmesi, diğer ortakların iznine bağlıdır.
   C) Ortaklar üçüncü kişilere karşı şirket borçlarından dolayı diğer ortaklarla birlikte müteselsilen so-rumludur.
   D) Bir ortağın şirketten ayrılabilmesi için diğer ortak-ların izni gerekir.
   E) Ortakların şirketin borçlarından dolayı sorum-lulukları, getirmeyi taahhüt ettikleri sermaye mik-tarıyla sınırlandırılmıştır.
   35. Aşağıdakilerden hangisi taksiratlı iflas hallerin-den biri değildir?
   A) Evinin masrafları haddinden fazla değilse
   B ) Zararları için makul sebepler gösteremezse
   C) Türk Ticaret Kanunu’nda sayılan defterleri hiç veya kanunun emrettiği şekilde tutmamışsa
   D) Gerçeğe aykırı bilançolarla aktifini fazla veya eksik göstermişse
   E) Konkordato şartlarını ifa etmeden yeniden ifla-sına hükmolunmuşsa
   36. Aşağıdakilerden hangisi iflas bürosunu ifade eder?
   A) İflas dairesi kalemi
   B ) İflas idaresi sekreteryası
   C) İflas müdürünün birinci alacaklılar toplantısı için oluşturduğu ve toplantıdaki oyların geçerliliği ko-nusunda yetkili kurul
   D) İflas konusunda uzman olduğu bilinen kişilerin profesyonelce hizmet verdikleri büro
   E) Sermaye Piyasası Kurulunun halka açık şirket-lerin iflasında görevlendirdiği heyet
 
   37. Borçlu, iflas içi konkordato teklifini aşağıdakiler-den hangisine verir?
   A) Ticaret mahkemesine
   B ) İflas idaresine
   C) Ticaret siciline
   D) İcra mahkemesine
   E) Konkordato komiserine
   38. Aşağıdaki alacaklardan hangisinde ilamsız icra yapılabilmesi mümkündür?
   A) Teminat alacağı
   B ) Taşınır mal alacağı
   C) Taşınmaz mal alacağı
   D) Altın para alacağı
   E) Çocuk teslimi
   39. Aşağıdakilerden hangisi icra mahkemesinin gö-revlerinden biri değildir?
   A) İlamlı icrada icranın geri bırakılması
   B ) Malın iflas masasında olması halinde istihkak davası açılması
   C) İhtiyati haciz kararı verilmesi
   D) İtfa sebebiyle icra takibinin iptali
   E) İpotekli alacaklının borcu almaktan ve ipoteği çözmekten kaçınması halinde ipotek kaydının terkini talebi
   40. Aşağıdakilerin hangisinde ipoteğin paraya çevril-mesi yoluyla ilamsız takip söz konusudur?
   A) İpotek ileride doğacak bir alacağın temini için alınmışsa
   B ) Yalnızca alacak hakkı bir mahkeme ilamına bağ-lanmışsa
   C) Yalnızca ipotek hakkı bir mahkeme ilamına bağ-lanmışsa
   D) Hem alacak hakkı hem ipotek hakkı bir mahke-me ilamına bağlanmışsa
   E) İpotek akit tablosu kayıtsız şartsız para borcu ik-rarını içeriyorsa

Cevap anahtarı
1. D
2. B
3. E
4. C
5. A
6. B
7. B
8. E
9. D
10. C
11. E
12. E
13. D
14. A
15. C
16. E
17. A
18. B
19. B
20. E
21. C
22. D
23. B
24. A
25. E
26. D
27. B
28. C
29. A
30. E
31. C
32. E
33. D
34. E
35. İPTAL
36. C
37. B
38. A
39. C
40. A
kaynak

Çevrimdışı Av. Ahmet Delikanlı

 • Administrator
 • Yönetici
 • *****
 • İleti: 665
 • Karma: +10/-0
  • Profili Görüntüle
 • Hukuk ile ilginiz nedir ?: Hukuk Fakültesi Mezunuyum
Cvp:GEÇMİŞ YILLAR KPSS HUKUK SORULARI VE CEVAPLARI
« Yanıtla #4 : Mayıs 06, 2008, 06:53:21 ÖS »
Gerçekten güzel paylaşım teşekkürler Aysun Hanım...;)
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Hacet Mah. Keykubat Bulv. Nazifoğlu Apt. No:2/6 Alanya/ANTALYA Tel-Fax: 0242 511 54 11

Çevrimdışı kerem

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 13
 • Karma: +0/-0
  • Profili Görüntüle
Cvp:GEÇMİŞ YILLAR KPSS HUKUK SORULARI VE CEVAPLARI
« Yanıtla #5 : Şubat 10, 2009, 07:51:17 ÖS »
gerçekten güzel paylaşım teşekkr ederiz

Çevrimdışı OktayHukuk

 • Aktif Üye
 • **
 • İleti: 51
 • Karma: +3/-0
  • Profili Görüntüle
 • Hukuk ile ilginiz nedir ?: Diğer meslekten hukukseverim
Cvp:GEÇMİŞ YILLAR KPSS HUKUK SORULARI VE CEVAPLARI
« Yanıtla #6 : Ekim 30, 2009, 04:53:21 ÖS »
Paylaşım için teşekkürler.