Gönderen Konu: Haklarımızla bizi tehdit ediyorlar! yardım lütfen.  (Okunma sayısı 2773 defa)

Çevrimdışı erdem

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 1
 • Karma: +0/-0
  • Profili Görüntüle
Haklarımızla bizi tehdit ediyorlar! yardım lütfen.
« : Haziran 26, 2008, 06:36:33 ÖS »
1991 yılında dedemin vefat etmesiyle birlikte 1 ev 3 kardeşe kalmıştır.

Dedemin vefatindan kısa bir süre sonra, eşi; kendisi ölünceye kadar oturmak kaydıyla 3 kardeşten noter imzalı karşılığı bir belge imzatmıştır. Ayrıca, dedem ölmeden önce eşine 1 yazlık evi üzerine almıştır.

Şimdi, dedemin eşi; bizim noter imzalı olarak kendisine oturma izni verdiğimiz eve bizim girmemize müsade etmiyor, ancak diğer 2 kardeşin girmesine müsade ediyor, yani burada bir ayrımcılık olduğu gibi bir haksızlıkta bulunuyor.

Bu evin tapusunu incelediğimizde; evin tapusu dedemin üzerine gözüküyor, yani eşinin üzerine değil, ancak bir noter imzası ile eşinin ölünceye kadar oturması için 3 kardeş izin vermiştik.

Tüm bunlardan kısa bir süre sonra, eşi; kendisinin üzerine oturma izni verdiğimiz eve bizi sokmayıp, tamamen kötülemeye başlamıştır, diğer 2 kardeşide tarafına alarak bizi mirasından reddetme ve evi satarak bize hiç bir şekilde karşılığını vermeyeceği konusunda söylemler üretmektedir.

Ayrıca bu kişinin üzerine 1 tanede yazlık ev vardır, ancak dedem yaşamında yazlığı eşinin üzerine almıştır.

Şuan eşi, başka bir insanla özel hayatına devam edip, bizi dışlamış durumdadır ve evi satmak, mirasından reddetmekle tehdit etmeye devam etmektedir.

Kendisinin birlikte olduğu insanda bize; \\\"ev benim\\\", birlikte olduğu eşinin \\\"bankasındaki paralar benim\\\", tüm elektrik, telefon, su faturalarını ben ödüyorum, öldükten sonra hepsini üzerime geçirtip size birşey vermeyeceğim diyerek tehdit etmektedir.

Böylesine ailemizle herhangi bir bağlantısı olmayan bir insanın; bizi bu denli tehdit ederek, herşeyi üzerine geçirmesi mümkünmüdür? ayrıca bizim; bu eve girmeye hakkımız yokmu? tapu dedemin üzerine gözüktüğüne göre bizim bu evlerde hakkımız yokmu? eve istediğimiz zaman giremezmiyiz? tüm mirasından mahrum etmesi mümkünmüdür?

Ayrıca, dedemin eşinin üzerine aldığı yazlık üzerinde çocuklarının ne gibi hakları vardır? tapu eşinin üzerine gözüktüğü halde, bizim çocukları olarak herhangi bir hakkımız yokmu? eğer bu taşınmazı satarsa; çocuklarına haklarını vermek zorunda değilmi?

Anneanem ayrıca 79 yaşında ve bir çok zaman söylediklerini bile unutuyor, ancak birlikte olduğu insan bizi tehdit ederek herşeyi üzerime geçirteceğim diyor, bu kişi annaenaemden yazılı bir kağıt alarak imzalı şekilde bu tür aktivitelerini sürdürebilirmi rahatlıkla?

Bu sorularımı yanıtlarsanız çok sevinirim.

Çevrimdışı zeynep

 • Aktif Üye
 • **
 • İleti: 80
 • Karma: +2/-0
  • Profili Görüntüle
Cvp:Haklarımızla bizi tehdit ediyorlar! yardım lütfen.
« Yanıtla #1 : Temmuz 01, 2008, 02:01:02 ÖS »
Merhabalar…

1- Türk Medeni Kanunu Madde 240- Sağ kalan eş, eski yaşantısını devam ettirebilmesi için, ölen eşine ait olup birlikte yaşadıkları konut üzerinde kendisine katılma alacağına mahsup edilmek, yetmez ise bedel eklenmek suretiyle intifa veya oturma hakkı tanınmasını isteyebilir; mal rejimi sözleşmesiyle kabul edilen başka düzenlemeler saklıdır.

Sağ kalan eş, aynı koşullar altında ev eşyası üzerinde kendisine mülkiyet hakkı tanınmasını isteyebilir.

Haklı sebeplerin varlığı halinde, sağ kalan eşin veya ölen eşin yasal mirasçılarının istemiyle intifa veya oturma hakkı yerine, konut üzerinde mülkiyet hakkı tanınabilir.

Sağ kalan eş, mirasbırakanın bir meslek veya sanat icra ettiği ve altsoyundan birinin aynı meslek veya sanatı icra etmesi için gerekli olan bölümlerde bu hakları kullanamaz. Tarımsal taşınmazlara ilişkin miras hukuku hükümleri saklıdır.

Madde 279 - Eşlerin birlikte yaşadıkları konut veya ev eşyası ortaklık mallarına dahil ise, sağ kalan eş, payına mahsuben bunların mülkiyetinin kendisine verilmesini isteyebilir.
Haklı sebeplerin varlığı halinde, sağ kalan eş veya ölenin diğer yasal mirasçılarının istemiyle bunlar üzerinde mülkiyet yerine intifa veya oturma hakkı tanınabilir.
Mal ortaklığı rejiminin ölüm dışındaki bir sebeple son bulması halinde, eşlerden her biri, üstün bir yararının varlığını ispat etmek suretiyle aynı istemleri ileri sürebilir.


Madde 652 - Eşlerden birinin ölümü halinde tereke malları arasında ev eşyası veya eşlerin birlikte yaşadıkları konut varsa; sağ kalan eş, bunlar üzerinde kendisine miras hakkına mahsuben mülkiyet hakkı tanınmasını isteyebilir.
Haklı sebeplerin varlığı halinde, sağ kalan eşin veya mirasbırakanın diğer yasal mirasçılarından birinin istemi üzerine, mülkiyet yerine intifa veya oturma hakkı tanınmasına da karar verilebilir.
Mirasbırakanın bir meslek veya sanat icra ettiği ve altsoyundan birinin aynı meslek ve sanatı icra etmesi için gerekli olan bölümlerde, sağ kalan eş bu hakları kullanamaz. Tarımsal taşınmazlara ilişkin miras hukuku hükümleri saklıdır.

Bu şartlar altında dedenizin eşi haklarını kullanabilir.Bunun dışında sizin haklarınızla ilgili olarak da izalei şuyu(ortaklığın giderilmesi) davası açmanızı tavsiye ederim.Diğer kişilerin yani miras hakkı olamayan kişilerin tabi olarak herhangi bir hak iddia etmeleri mümkün görünmüyor.

Ek Bilgi:
-Ayrıca, ortaklığın giderilmesi davasını sulh hukuk mahkemesine yöneltmelisiniz.

Bunun dışında bir de dedenizin eşi ve siz torunlar saklı paylı mirasçılardan sayıldığınız için,saklı payınızı aşan kısım için tenkis talebinde bulunabilirsiniz.Mesela dedenizin sağlığında eşine bırakmış olduğu yazlık sizin saklı payınızı ihlal etmişse, tenkis talebinde bulunabileceksiniz.Bu konuya yakın bir karara .Türk hukuk sitesinde karşılaştım buyrun;

2. HUKUK DAİRESİ E. 2004/4506 K. 2004/5669 T. 3.5.2004
ÖZET : Sağ kalan eş, eski yaşantısını devam ettirebilmesi için, ölen eşine ait olup birlikte yaşadıkları konut üzerinde kendisine katılma alacağına mahsup edilmek, yetmez ise bedel eklenmek suretiyle intifa veya oturma hakkı tanınmasını isteyebilir
DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : 1- Evlilik Birliğinin yargılama sırasında da devam ettiği anlaşılmaktadır.
Türk Medeni Kanununun 166/1-2 maddesi uyarınca; Boşanma kararı verilebilmesi için evlilik birliğinin, ortak hayatı sürdürmeleri eşlerden beklenmeyecek derecede temelinden sarsıldığının sabit olması gerekir. Oysa dinlenen davacının tanıklarının sözlerinin bir kısmı Türk Medeni Kanununun 166/1 maddesinde yer alan temelinden sarsılma durumunu kabule elverişli olmayan beyanlar olup, bir kısmı ise, sebep ve saiki açıklanmayan ve inandırıcı olmaktan uzak izahlardan ibarettir. Bu itibarla davanın reddi gerekirken delillerin takdirinde hataya düşülerek yetersiz gerekçe ile boşanmaya karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır.
2- Aile konutu ile ilgili taraf delilleri toplanmaksızın yazılı şekilde karar verilmesi doğru bulunmamıştır.
3- Kabule göre de;
Türk Medeni Kanununun 240/1. maddesine göre: \\\"sağ kalan eş, eski yaşantısını devam ettirebilmesi için, ölen eşine ait olup birlikte yaşadıkları konut üzerinde kendisine katılma alacağına mahsup edilmek, yetmez ise bedel eklenmek suretiyle intifa veya oturma hakkı tanınmasını isteyebilir; mal rejimi sözleşmesiyle kabul edilen başka düzenlemeler saklıdır.
Yararlanma hakkı ölüm nedeniyle mal rejiminin tasfiyesi halinde sağ kalan eşe tanınmış bir hak olduğu halde, bu hakkın boşanan eşe de tanınması usul ve yasaya aykırıdır.
4- 4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 4/1 maddesi; 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ikinci kitabından üçüncü kısım hariç olmak üzere ( MK. md. 118-395, 5133 S.K.md.2-3 ) kaynaklanan bütün davaların Aile Mahkemesinde bakılacağını, geçici 1. maddesi de; sonuçlanmamış davaların yetkili ve görevli aile mahkemesine devredileceğini hükme bağlamıştır. Karar bozulmakla sonuçlanmamış hale gelmiştir. Bu açıklama karşısında işin görev yönünün de düşünülmesi zorunludur.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın 1. ve 2. bentlerde gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 03.05.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak Karar : www.turkhukuksitesi.com