Gönderen Konu: ssk ile ilgili sorular  (Okunma sayısı 22841 defa)

Çevrimdışı damla damla yağsam sana

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 3
 • Karma: +1/-0
  • Profili Görüntüle
ssk ile ilgili sorular
« : Mart 28, 2008, 12:54:59 ÖS »
temmuz da ilk olarak sigorta girişim yapıldı ve hala eksiksiz ödeniyor

ben hangi kanundan nasıl yararlanıyorum emeklilik konusunda ve ben ne zaman emekli olurum ölürsem ailem nasıl yararlanır?

sağlık memuruyum ve kafam karışık yardımcı olun lütfen

Çevrimdışı Av. Ahmet Delikanlı

 • Administrator
 • Yönetici
 • *****
 • İleti: 665
 • Karma: +10/-0
  • Profili Görüntüle
 • Hukuk ile ilginiz nedir ?: Hukuk Fakültesi Mezunuyum
Cvp:ssk ile ilgili sorular
« Yanıtla #1 : Mart 28, 2008, 03:57:07 ÖS »
İyi günler Ömer bey, bu konuyu açmanız gerçekten güzel bir düşünce.Çünkü sosyal güvenlik tasarısının kabul edileceği bir aşamada güncel bir soru.

 Öncelikle sizin sağlık memuru olarak, sözleşmeli personel veya 4/b \\\' ye tabi olup olmadığınızı daha açık ve net biçimde yazmış olsaydınız.Daha genel bilgiler yerine daha özel bilgiler sunabilirdik.Ancak her ne kadar bu bilgiler genel olsa da SSK\\\' lı olduğunuzu konu başlığında atmanız bizim için bir ipucu oldu.Sorularınızı kategori halinde dönüştürerek cevaplamak soru karışıklığını ve daha sağlıklı bilgi alabilmenize yarar şağlayacaktır.

 1.Kısım: SSK\\\'lı olarak ne zaman emekli olurum ve hangi kanundan yararlanıyorum?


SSK\\\'da emekli yaşı bayanlarda 58; erkelerde ise 60 olarak belirlenmiş.Ancak yeni sosyal güvenlik reformuyla 2036 yılından itibaren her yıl artış gösterektir

Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve diğer sosyal güvenlik kurumlarından herhangi birisinde ilk defa çalışılmaya başlanılan tarih sigortalılık süresinin başlama tarihidir.

Bununla ilgili sigortalı ne zaman olduğunuz sorusu akla geliyor.Bunu öğrenebilmek için ssk.gov\\\'da sorgulama yapmalısınız.

Adres> http://app2.ssk.gov.tr/nezaman/sskform1.jsp
 
Ayrıca, bir SSK\\\'lı olarak 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabisiniz.

2.Kısım:Öldükten yada malül olduktan sonra ailem yardımdan nasıl yararlanır?

SSK\\\'lı olarak yukarıda da belirttiğimiz gibi 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda ölüm, malullük, iş kazası durumları durumları m. 66 vd. maddelerinde düzenlenmiştir.Buna göre;

Ölüm sigortasından aylık bağlama şartları:        

Madde 66- (Değişik: 06/03/1981-2422/8 md.)  

a) Malüllük veya yaşlılık aylığı almakta iken, yahut malüllük veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemi tamamlanmamış durumda veya,  

b) Bağlanmış bulunan malüllük veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş durumda yahut,  
c) Toplam olarak 1800 gün veya en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, sigortalılık süresinin her yılı için ortalama olarak 180 gün Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları primi ödemiş durumda,  

Ölen sigortalının hak sahibi kimselerine aylık bağlanır.

Ölüm sigortasından bağlanacak aylığın hesaplanması:    
 
Madde 67- (Değişik: 06/03/1981-2422/9 md.)  Sigortalının ölümü halinde, hak sahibi kimselerine bağlanacak aylığın tespitinde aşağıdaki hükümler uygulanır:
 
A)    

a) Sigortalının almakta olduğu veya bağlanmasına hak kazandığı malüllük veya yaşlılık aylığı,  

b) Malüllük veya yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra sigortalı olarak çalışmaya başlaması sebebiyle aylığı kesilen sigortalının ölüm tarihine ve 58 veya 63 üncü maddelere göre tespit edilecek aylığı,  

c) (Değişik: 25.08.1999 - 4447 / 9 md. Y.T. 01.01.2000)Toplam olarak 1800 gün veya en az beş yıldan beri sigortalı bulunup, sigortalılık süresinin her yılı için ortalama olarak 180 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olan sigortalının, bu Kanunun 61 inci maddesine göre bulunacak ortalama yıllık kazancının %60\\\'ının 1/12\\\'si olarak hesaplanan aylığı, hak sahiplerine bağlanacak aylığın hesabında esas tutulur. Bu oran sigortalının 8100 ila 9000 gün arasında primi ödenen her 360 gün için 2,     9000 günden sonra ödenen her 360 gün için de 1,5 artırılır. Bu şekilde hesaplanan ölüm aylığı 61 inci maddenin son fıkrası hükümlerine göre artırılır.

* B) Sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda malul sayılarak aylık bağlanmasına hak kazanmış ise, (A/a-b) fıkralarının uygulanmasında bu durum nazara alınmadan bağlanabilecek aylık esas tutulur.  

Eş ve çocuklara aylık bağlanması:    
     
Madde 68- (Değişik: 21/06/1973-1753/2 md)

Ölen sigortalının aylık bağlanmasına hak kazanan kimselerine aşağıdaki hükümlere göre aylık bağlanır.

I- Ölen sigortalının 67 inci madde gereğince tespit edilecek aylığının;

A) (Değişik: 20/03/1985-3168/2 md.) Dul eşine %50\\\'si , aylık alan çocuğu bulunmayan dul eşine % 75\\\'i,  

B) (Mülga: 20/03/1985 -3 168/6 md.)  

C) Çocuklardan:

a) 18 yaşını , ortaöğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmamış olan veya çalışamayacak durumda malül bulunan ve Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan ( erkek ibaresi 29.07.2003 - 4958 / 35 md. ile metninden çıkarılmıştır. Y.T. 06.08.2003) çocuklarla yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan ve Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi bir işte çalışmayan, buralardan gelir ve ya aylık almayan kız çocukların her birine % 25\\\'i ,

b) (a) fıkrasında belirtilen ve sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan veya sonradan bu duruma düşenlerle ana ve babaları arasında evlilik bağlantısı bulunmayan yahut sigortalı babanın ölümü tarihinde evlilik bağlantısı bulunmakla beraber anaları sonradan evlenenlerin her birine % 50\\\'si,

Oranında aylık bağlanır.    

Sigortalının ölüm tarihinde 18 veya 20 yaşını doldurmuş olup, aylığa hak kazanmamış durumda olan erkek çocuklar, sonradan öğrenim yaparsa (a) fıkrasındaki haklardan yararlanırlar.  

II- Sigortalı tarafından evlât edinilmiş, tanınmış veya nesebi düzeltilmiş yahut babalığı hükme bağlanmış çocukları ile, sigortalının ölümünden sonra doğan çocukları, bağlanacak aylıktan yukarıda belirtilen esaslara göre yararlanır.  

III- Hak sahibi eş ve çocuklara bağlanacak aylıkların toplamı sigortalıya ait aylığın tutarını geçemez. Bu sınırın aşılmaması için gerekirse hak sahibi kimselerin aylıklarından orantılı olarak indirimler yapılır.  

IV- Sigortalının erkek çocuklarına bağlanan aylıklar, çocuğun 18 yaşını, ortaöğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını dolduracağı tarihe kadar devam eder. Çalışamayacak durumda malül olan erkek çocukların aylıkları bu yaşlara vardıktan sonra da kesilmez.
Ancak aylığı kesilen erkek çocuklardan sonradan çalışamayacak durumda malul olanlara, Sosyal Sigortaya yahut Emekli Sandıklarına tabi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almamaları şartıyla malüllük durumlarının tespitine esas teşkil eden rapor tarihini takibeden aybaşından itibaren yeniden aylık bağlanır. 101 inci madde hükmü saklıdır.  

V) (Değişik: 20/03/1985-3168/2 md.) Sigortalının dul eşi evlenirse aylığı kesilir. Aylığın kesilmesine yol açan evlenme son bulunca aylık yeniden bağlanır. Sonraki eşinden de aylık almaya hak kazanan dul eşe bu aylıklardan fazla olanı ödenir.  

VI- Sigortalının kız çocuklarına bağlanan aylıklar, Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi işlerde çalışmaya (Değişik: 29.07.2003 - 4958 / 35 md. Y.T. 06.08.2003) buralardan gelir ve aylık almaya başladıkları veya evlendikleri tarihi takibeden devre başından itibaren kesilir. (*) Aylığın kesilmesine yol açan sebebin ortadan kalkması halinde 1 inci bölümün (C) fıkrası hükmü saklı kalmak şartıyla, bu tarihten başlanarak yeniden aylık bağlanır. Ancak evliliğin son bulması ile kocasından da aylık almağa hak kazanan kimseye bu aylıklardan fazla olanı ödenir

(*) Bu hükmün uygulanmasında ek 12 nci maddeye bakınız.
 
Ana ve babaya aylık bağlanması:    

Madde 69-

 Sigortalının ölümü tarihinde eşine ve çocuklarına bağlanması gereken aylıkların toplamı, sigortalıya ait aylıktan aşağı olursa, artanı, eşit hisseler halinde (Değişik: 29.07.2003 - 4958 / 35 md. Y.T. 06.08.2003) sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi çalışmayan veya 2022 sayılı Kanuna göre bağlanan aylık hariç olmak üzere buralardan her ne ad altında olursa olsun gelir veya aylık almayan ana ve babasına aylık olarak verilir. Ancak, bunların her birinin hissesi sigortalıya ait aylığın % 25 ini geçemez.

Sigortalının ölümü ile eşine ve çocuklarına bağlanabilecek aylıkların toplamı sigortalıya ait aylıktan aşağı değilse ana ve babanın aylık bağlanma hakları düşer.
 
Aylığın başlangıcı:      

Madde 70-

Sigortalının ölümünde ölüm sigortasından hak sahibi kimselerine bağlanacak aylıklar, ölümle aylığa hak kazandıkları tarihten sonraki ay başından başlar.  

Malüllük veya yaşlılık aylığı almakta iken ölen sigortalının hak sahibi kimselerinin aylıkları, sigortalının hak kazandığı son aylık devresinin sona erdiği tarihten başlar.
 
Toptan ödeme:      

Madde 71- Ölen sigortalının hak sahibi kimselerinden hiç biri bu kanuna göre Ölüm Sigortasından aylık bağlanmasına hak kazanamadıkları takdirde aşağıdaki hükümler uygulanır:

I- Ölen sigortalının kendisinin ve iş verenlerinin ödedikleri malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri toplamının:

A) (Değişik: 20/03/1985-3168/3 md.) Dul eşine % 50\\\'si, toptan ödeme alacak durumda çocuğu bulunmayan dul eşine % 75\\\'i,

B) (Mülga: 20/03/1985-3168/6 md.)

C) 18 yaşını veya ortaöğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmamış yahut yaşları ne olursa olsun çalışamayacak durumda malül bulunan ( erkek  ibaresi 29.07.2003 -  4958 / 35 md. ile metinden çıkarılmıştır. Y.T. 06.08.2003) çocuklarla evli olmayan kız çocukların her birine % 25\\\'i,

Yukarıdaki fıkrada belirtilen ve sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan veya ana ve babaları arasında evlilik bağlantısı bulunmayanların her birine % 50\\\'si,

Toptan ödeme şeklinde verilir.

II- Sigortalı tarafından evlat edinilmiş, tanınmış veya nesebi düzeltilmiş yahut babalığı hükme bağlanmış çocukları, yapılacak toptan ödemeden yukarda belirtilen esaslara göre yararlanırlar.

III- Hak sahibi eş ve çocuklara yapılacak toptan ödemelerin toplamı, toptan ödenecek miktarı geçemez. Bu sınırın aşılmaması için, gerekirse, hak sahibi kimselerin hisselerinden orantılı olarak indirmeler yapılır.

IV- Sigortalının ölümü tarihinde eşine ve çocuklarına yapılacak toptan ödemelerin toplamı, toptan ödenecek miktardan aşağı olursa, artanı, eşit hisseler halinde, (Değişik: 29.07.2003 - 4958 /  35 md. Y.T. 06.08.2003) sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi çalışmayan veya 2022 sayılı Kanuna göre bağlanan aylık hariç olmak üzere buralardan her ne ad altında olursa olsun gelir veya aylık almayan ana ve babasına verilir.

Ancak, bunların her birinin hissesi % 25\\\'i geçemez.

V- Yukarıdaki esaslara göre toptan ödeme yapıldıktan sonra kalıntı olursa, sigortalının ölümünden sonra doğacak çocukları ile nesebi düzeltilecek veya babalığı hükme bağlanacak çocuklarına da bu madde hükümlerine göre toptan ödeme yapılır.  
 
SEKİZİNCİ BÖLÜM

Primler

Prim alınması:      
   
Madde 72 -

İş kazalariyle meslek hastalıkları, hastalık, analık, malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının gerektirdiği her türlü yardım ve ödemelerle her çeşit yönetim giderlerini karşılamak üzere, Kurumca bu kanun hükümlerine göre prim alınır.
 
(Değişik: 29/04/1986 - 3279/4 md.) Sağlık yönetim giderleri hariç genel yönetim giderleri Kurumun yıllık genel gelirlerinin % 10\\\'unu aşamaz.


Bu maddelerle ilgili daha fazla bilgi alabilmek için;

Adres; http://www.ssk.gov.tr/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_DF?cpid=266#jal3

3.Kısım;Çalışan olarak hangi kanuna tabiyim?

Bu konuyla ilgili bir açıklık bulunmadığı için size direkt adres veriyorum>

http://personel.saglik.gov.tr/sozlesmeli_saglik_per_mevzuati.asp
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Hacet Mah. Keykubat Bulv. Nazifoğlu Apt. No:2/6 Alanya/ANTALYA Tel-Fax: 0242 511 54 11

Çevrimdışı ALİ

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 2
 • Karma: +0/-0
  • Profili Görüntüle
Cvp:ssk ile ilgili sorular
« Yanıtla #2 : Nisan 21, 2008, 10:48:52 ÖÖ »
iy günler benim sorumu da yanıtlarsanız memnun olurum. ben babası bağkurlu olan bi üniversite öğrencisiyim ben kısa süreli sigortalı bir işte çalışsam işten çıkınca tekrar babamın bağkurundan yararlanabilir miyim acaba

Çevrimdışı Av. Ahmet Delikanlı

 • Administrator
 • Yönetici
 • *****
 • İleti: 665
 • Karma: +10/-0
  • Profili Görüntüle
 • Hukuk ile ilginiz nedir ?: Hukuk Fakültesi Mezunuyum
Cvp:ssk ile ilgili sorular
« Yanıtla #3 : Nisan 21, 2008, 03:51:24 ÖS »
Anlattığınız olayda babanızdan  bağ-kur yardımı almaktasınız.Eğer bir sigortalı işte çalışmaya başlarsanız, bağ-kur yardımı o dönem için kesilecektir.Sebebi ise başka bir sosyal güvenlik kuruluşu ile ilişkiniz başlamaktadır.Bunun yanında işi bırakmanız halinde bağ-kur\\\'a geçmek için tekrar başvuru yapmalısınız(Yani,yardımdan tekrar yararlanmak için).Ayrıca dikkat edilmesi gereken başka bir husus da SSK\\\'lı olarak çalıştığınız dönem içinde hala bağ-kur yardımı  almaya devam ediyorsanız, bunu lütfen bildirin daha sonra geri ödemek zorunda kalabilirsiniz.İyi günler...
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Hacet Mah. Keykubat Bulv. Nazifoğlu Apt. No:2/6 Alanya/ANTALYA Tel-Fax: 0242 511 54 11

Çevrimdışı Av. Ahmet Delikanlı

 • Administrator
 • Yönetici
 • *****
 • İleti: 665
 • Karma: +10/-0
  • Profili Görüntüle
 • Hukuk ile ilginiz nedir ?: Hukuk Fakültesi Mezunuyum
Cvp:ssk ile ilgili sorular
« Yanıtla #4 : Nisan 29, 2008, 02:53:08 ÖÖ »
SSK ile ilgili bir soruyla karşılaştım.Sizinle paylaşmak ve açıklığa kavuşturmak istiyorum.

SSK\\\'lıyım ve 10 günlük rapor alacağım bu dönem içinde SSK bana parayı öder mi?

Bu sorunun aslında içeriği, ilk  2 günlük iş görmezlik raporunu kim ödeyecek sorusudur.Zira, 8 günlük kısmı SSK karşılıyor.Acaba 2 günlük kısmı da SSK\\\'mı karşılıyor?Yoksa işveren mi?Genel görüş itibariyle bu kısmı işveren karşılaması gerektiği söyleniyor.Bu sorunun cevabını bulacağınız bir adres vermek istiyorum.Burakadaki makale gerçekten okunmaya değer buyrun;

http://www.insangucu.com.tr/default.aspx?pid=20103&nid=8356
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Hacet Mah. Keykubat Bulv. Nazifoğlu Apt. No:2/6 Alanya/ANTALYA Tel-Fax: 0242 511 54 11

Çevrimdışı Orhan Gemlik

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 38
 • Karma: +6/-0
  • Profili Görüntüle
Cvp:ssk ile ilgili sorular
« Yanıtla #5 : Mayıs 03, 2008, 02:18:09 ÖÖ »
Bana gelen bir soruyu sizinle paylaşmak istiyorum.Bir de meslektaşlarımın görüşünü almak istedim.

Alıntı
Merhaba, özel bir şirkette 5 yıldır çalışmaktayım (danışman memurum) sürekli telefonda görüşüyorum 6-7 saat boyunca ve zamanla fiziksel rahatsızlıklarım baş gösterdiı.Artık iş gücümü kaybetmiş haldeyim.Benden beklentilerinin çok altında hedeflerimi gerçekleştiriyorum.Doktor boğaz yolların hasarlanma var dedi.Ben de daha fazla sürdüremeyeceğim bu işi.Doktor roporuyla birlikte yöneticimle görüşmek istiyorum. tazminat haklarım nelerdir? Böyle bir hakkım doğar mı?

Çevrimdışı Av. Ahmet Delikanlı

 • Administrator
 • Yönetici
 • *****
 • İleti: 665
 • Karma: +10/-0
  • Profili Görüntüle
 • Hukuk ile ilginiz nedir ?: Hukuk Fakültesi Mezunuyum
Cvp:ssk ile ilgili sorular
« Yanıtla #6 : Mayıs 03, 2008, 04:39:38 ÖÖ »
Soru paylaşımı için teşekkür ediyoyoruz orhan_22.

Sorunuz gerçekten güzel bir soru; çünkü biraz da iş hukukuna girmiş konu.

Bana göre, yapmakta olduğu işi yapabilecek durumunun olmadığını doktor raporuyla kanıtlaması ve bu nedenlere dayanarak ayrılarak kıdem tazminatı alabilecektir.İyi günler...
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Hacet Mah. Keykubat Bulv. Nazifoğlu Apt. No:2/6 Alanya/ANTALYA Tel-Fax: 0242 511 54 11

Çevrimdışı Fatih Cenk Oz

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 2
 • Karma: +0/-0
  • Profili Görüntüle
Cvp:ssk ile ilgili sorular
« Yanıtla #7 : Haziran 06, 2008, 12:58:30 ÖS »
Kasım 1984 doğumluyum ve daha önce hiç bir sosyal güvenlik kurumuna prim ödemesi ve başlangıç yapmadım. Aralık 2007 tarihinde kısa dönem olarak askerlik görevime başladım ve şuan terhis olmuş durumdayım. Yeni sosyal güvenlik kanunu yürürlüğe girdiği tarihte askerdim dolayısıyla kanun yürürlüğe girmeden önce sigorta yaptıramadım. Ve şu an yeni kanunun öngördüğü emeklilik sürelerinden etkilenir durumdayım. İki gün önce işe başlayarak 04 Haziran 2008 tarihinde ilk SSK kaydım yapıldı.
Size sormak istediğim sorular ise;
1-Herhangi bir şekilde geriye dönük olarak sigorta başlangıcı yaparak eski kanundan faydalanır hale gelebilirmiyim?
2-Askerlik süremi borçlanıp ödeyerek eski kanundan faydalanabilirmiyim?
3-2002 yılından 2006 yılına kadar,dört yıl boyunca, Kıbrıs\\\'ta öğrenciydim, bu süreçte sigortasız olarak çalıştım (KKTC\\\'de sosyal güvenlik sistemi olan ihtiyat sandığına ödeme yapmadan), bunu herhangi bir şekilde yurtdışı hizmet olarak borçlanıp ödeme ve sigorta başalangıç tarihimi kanunun yürürlüğe giriş tarihinden önceye alma şansım var mı? (Bu galiba yeni kanunla getirilmiş bir hakmış, ayrıca KKTC\\\'de bulunduğum süreleri kanıtlayacak tüm giriş çıkış ve oturma izne evraklarına sahibim)
Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.

Çevrimdışı Hakan AKALIN

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 1
 • Karma: +0/-0
  • Profili Görüntüle
SSK ÖDENEN PRİM GÜN SAYISI
« Yanıtla #8 : Temmuz 23, 2008, 03:23:38 ÖS »
Ben resimde de göründüğü gibi 15.04.2008 tarihinde işe giriş 17.04.2008 tarihinde çıkış gerçekleştirdim.
Yani 3 gün ssk primim öded-ndi. Fakat hizmet dökümünde genel toplamda 0 yazıyor. Bazı kişiler iptal oldugunu bazılarıda 4 ayda bir yazıldığı için şuan 0 diye görünüyor dedi.
Lütfen bilgisi olanlar Hakan diye başlayarak cevaplarsa çok sevinirim. Yardımlarınız için tşk ederim.

Çevrimdışı ewrim

 • Aktif Üye
 • **
 • İleti: 53
 • Karma: +3/-0
  • Profili Görüntüle
Cvp:SSK ÖDENEN PRİM GÜN SAYISI
« Yanıtla #9 : Temmuz 23, 2008, 06:04:14 ÖS »
merhaba hakan bey;
Öncelikle şunu söylemeliyim ki çalıştığınız yer sizin işe başlamanızı sigortaya bildirmemiş olabilir eğer öyle ise bu bir sorun olabilir.Tabi şöyle bir olasılıkta söz konusu sigortada çalışmaya başladığınız anda işlenmeye başlamaz belli bir süre geçtikten sonra bu süre genellikle ay sonudur sizin bahsettiğiniz süre gerçekten çok uzun olduğu için diyebilirim ki çalıştığınız yer sizi sigortaya bildirmemiş ve sigorta priminizi yatırmamış.
Tabi size şunuda sormadan geçemeyeceğim daha önceden bir sigorta başlangıcınız varmıydı?Eğer bu ilk sigorta başlangınız olacaksaydı ve buradan ayrıldıktan sonra sosyal güvenlik reformu çıkmadan bir yerde çalışmaya başlayıp bir şekilde sigorta başlangınız yapılmadıysa hizmet tespit davası açabilir ve hakkınızı arayabilirsiniz.Ama sosyal güvenlik reformu çıkmadan önce sigorta başlangıcınız yapıldıysa çok fazla üstünde durulacak birşey değil diye düşünüyorum.
güzel olan herşeye bir zaafım var

Çevrimdışı Kayhan Tanrıverir

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 3
 • Karma: +0/-0
  • Profili Görüntüle
Cvp:ssk ile ilgili sorular
« Yanıtla #10 : Şubat 19, 2009, 02:26:50 ÖS »
Merhaba

SSK nin kademeli emekli ayligi ödemesiyle ilgili bir sorum var. SSK emeklilere tahsis numarasinin son hanesine göre emekli ayligini kademeli ödüyor. Örnegin tahsis numarasinin son hanesi 2 olanlara ayin 25inde emekli ayligi ödeniyor ve ilk emekli ayligi alana bu ücret birikmis ücret adi altinda 25 günlük ödeniyor. Bu tarihten itibaren her ayin 25\\\'inde emekli ayligi ödeniyor. Bu durumda ilk ayin 5 günlük ücreti ödenmemis oluyor, bu durum acaba hukuki midir?

Çevrimdışı Kayhan Tanrıverir

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 3
 • Karma: +0/-0
  • Profili Görüntüle
Cvp:ssk ile ilgili sorular
« Yanıtla #11 : Şubat 19, 2009, 02:37:41 ÖS »
Merhaba
06.06.1960 dogumluyum. Ise giris tarihi öncesi 120 günlük (01.09.1983 - 31.11.1983 arasi yedek subay okulu) dönemime istinaden yedek subay askerlik borclanmasini ödedim. Yedek subaylik yaptigim dönemde kazandigim 90 gün fiili hizmet zammi sürem var. Fiili hizmet zammi süresinin ilk sigortalilik tarihini öne cekecegini bilmedigim icin 01.05.2008 tarihinden itibaren emeklilik bas vurusunda bulunmak yerine 8.Temmuz.2008 tarihinde SSK ya emeklilik bas vurusunda bulundum, SSK 09.10.2008 tarihinde, 08.07.2008 tarihinde verdigim dilekceye istinaden emeklilik süremin dolmadigini, emekliligi 01.09.2008 tarihinde hak edecegimi bildirdi. 11.10.2008 tarihinde tekrar dilekce vererek emeklilik talebinde bulundum ve emekli maasim 01.11.2008 tarihinden itibaren ödenmeye baslandi. SSK 90 gün fiili hizmet zammi süremi hesaplamis fakat 120 günlük askerlik borclanmami hesaplamayi unutmustu. Bunun üzerine SSKya bas vurarak bu hatayi gidermelerini ve emeklilik kosullarimin olustugu 01.05.2008 tarihinden itibaren emekli aylgimin ödenmesini talep ettim fakat SSK 08.07.2008 tarihindeki emeklilik bas vurumu dikkate alarak 01.08.2008 tarihinden itibaren olan emekli ayligimi ödedi. Fakat emekli maasimi, benim emeklilik kosullarimin olustugu tarih olan 01.05.2008 tarihini takip eden aybasindan itibaren ödemedi. Acaba mahkeme ile 01.06.2008 ve 01.07.2008 aylarina ait emekli maasimi alabilirmiyim?

Cevaplariniz icin simdidden tesekkur ediyorum

Çevrimdışı yagmur

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 2
 • Karma: +0/-0
  • Profili Görüntüle
Cvp:ssk ile ilgili sorular
« Yanıtla #12 : Mart 21, 2009, 12:59:27 ÖS »
merhaba.
ssk işe giriş tarihim 2002.şu ana kadar 651 gün ödenmiş primim var.işten ayrılış tarihim temmuz-2007. sağlık karnemi ne zamana kadar kullanabilirim? bir de şu anda  eşimin bağkurundan yararlanıyorum fakat işyerini bu ay kapatacak. kaydını tamamen durduracak.bağkur sağlık karnesinden en fazla kaç ay yararlanabilirim? 6 aylık hamileyim. çalışmadığım halde ssk dan doğum yardımı alabilir miyim?bu durumda  doğumumu hangi sosyal kurum karşılar?
şimdiden cevaplarınız için çok teşekkür ediyorum.
iyi çalışmalar...

Çevrimdışı Rıza Mallı

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 8
 • Karma: +0/-0
  • Profili Görüntüle
Cvp:ssk ile ilgili sorular
« Yanıtla #13 : Mart 24, 2009, 02:25:14 ÖS »
Merhaba Yağmur Hnm. ; Tekrar sigortalı bir işe girer iseniz sağlık karnenizi kullanabilirsiniz. Eşiniz 4-1/b\\\'li (Yani BAĞKUR\\\'lu)  olduğundan  PİRİRM\\\'lerini ödediği sürece Genel Sağlık Sigortasından faydalanabilirsiniz. PİRİM\\\'lerini ödemeyi kestiği gün Genel Sağlık Sigortası yardımı alamazsınız. Bağkur\\\'a pirirm ödemeyi durdurduktan sonra; ikametinizin bağlı olduğu Kaymakamlık Yeşil Kart Bürosu\\\'na müraacat edip Gelir Testi yaptırması (Yeşil Kart başvurursu) gerekir. Eğer geliri ( Bakmakla yükümlü olduğu kişi başına) asgari ücretin 1/3\\\'ünden az olduğu tespit edilir ise Yeşil Kart alıp GSS\\\'den faydalanabilirsiniz. Size tavsiyem doğumunuz sonuna kadar eşinizin Bağkur pirimlerini ödemeye devam etmesidir. Aksi takdirde doğumunuzu kendi imkanlarınız ile yapmanız gerekir. Tekrar geçmiş olsun. Saygılarımla; Sosyal Güvenlik Uzmanı - Rıza MALLI

Çevrimdışı yagmur

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 2
 • Karma: +0/-0
  • Profili Görüntüle
Cvp:ssk ile ilgili sorular
« Yanıtla #14 : Mart 25, 2009, 01:41:25 ÖS »
Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum.İyi çalışmalar.Hoşçakalın.