Gönderen Konu: KAMU YÖNETİMİ  (Okunma sayısı 2380 defa)

Çevrimdışı samet dagdas

  • Moderator
  • Yeni Üye
  • *****
  • İleti: 1
  • Karma: +0/-0
    • Profili Görüntüle
KAMU YÖNETİMİ
« : Mart 28, 2008, 09:14:14 ÖS »
Kamu Yönetimi Nedir?

Dünyamız, toplumsal, siyasal ve iktisadi alanlarda hızlı bir değişim süreci yaşamaktadır. Hemen hemen tüm ülkelerde, yaşam standartlarının geliştirilerek daha eşitlikçi bir temelde paylaşımını öngören yeni bir toplumun tasarlanmasına yönelik süregen bir araştırma ve sorgulama süreci önemini giderek artırmaktadır.Bu çerçeveden bakıldığında siyasal ve yönetsel konuların bilimsel bir zeminde incelenmesi, özellikle gelişmekte olan ülkeler için daha bir önem kazanmaktadır. Sözü edilen hızlı değişim sürecinde değişime yön verme anlamında, devletin hala önemli bir etkinliğe sahip olduğu genel bir kabul görmektedir. Bunun yanı sıra devlet ve bürokrasi yönetimde etkinlik ve verimliliğin artırılmasına ilişkin tartışmaların odak noktasında bulunmaya devam etmektedir.

  Kamu Yönetimi disiplini bir yönetsel sistemde karar ve politika oluşturma süreçlerini inceler. Disiplin genellikle devletlerin yürütme gücü olarak düşünülür ve yerel ve ulusal yönetimler düzeyinde kamu örgütleri ile kamu politikalarının örgütlenmesi, yönetimi ve uygulanması ile ilgilenir. Dolayısıyla, disiplin, program yönetimini (planlama, karar verme, örgütlendirme, yönetme, uygulama ve değerlendirme) ve kaynak yönetimini (insan kaynakları yönetimi ve bütçe) içerir.

Önemi Nedir?

Kamu Yönetimi yerel ve uluslararası düzeylerde gerçekleşen siyasal, sosyal ve ekonomik değişimleri anlamamıza yardımcı olan bir disiplindir. Bu disiplin, günlük yaşamda karşılaştığımız bir problemin iç yüzünü anlamamıza ve ufkumuzu genişletmemize yarayan yeni bakış açıları kazanmamıza olanak sağlar. Günümüzde Türkiye\\\'de ve dünyada gerçekleşen dönüşümleri daha iyi kavrayan bilinçli, akılcı ve etkili yurttaşlar olmamız ve daha üretken katılımcılar haline gelmemiz için bizleri hazırlar.

Neler Yapabilirsiniz?

Kamu Yönetimi derecesi birçok alanda kullanılabilir. Kamusal alanı içeren herhangi bir meslek, bu alanda yapılmış bir lisans derecesiyle elde edilen bilgi ve yeteneğe gereksinim duyar. Bu dereceyle mezunlar, kamu ve özel sektörde birçok değişik alanda kariyer yapma olanağı bulabilirler. Devlet Planlama Teşkilatı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, yerel yönetimlerin değişik birimleri, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, finans kurumları, bankalar ve medya gibi kamusal ve özel kurumlarda orta ve üst düzey yöneticisi olarak çalışabilirler. Kamu Yönetimi lisansüstü derecelerini izleyerek akademik dünyada da bir kariyere sahip olmak mümkündür.

  Kamu Yönetimi Bölümü kamu alanında, özel sektör ve uluslararası platformlarda başta yöneticilik olmak üzere, uzmanlık gerektiren değişik alanlarda istihdam edilecek, bilgisayar destekli modern eğitim laboratuvarlarında eğitim almış, iyi seviyede yabancı dil bilen lisans ve yüksek lisans düzeyinde nitelikli elemanlar yetistirmektedir. Kamu Yönetimi Bölümü\\\'nün müfredatı, kendine ait temel derslerin yanında İşletme, İktisat ve uluslararası ilişkiler gibi bölümlerin ana dersleriyle de genişletilerek zengin ve interdisipliner bir niteliğe sahip olmuştur. Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan öğrenciler özel sektör alanında finans, eğitim, hizmet, dış ticaret, yönetim ve organizasyon, imalat, satış ve pazarlama gibi sektörlerin yani sıra; Başbakanlık, değişik bakanlıklar, yerel yönetimler, genel müdürlükler, ve değişik müsteşarlıklar bünyesinde müfettiş, uzman ya da yönetici pozisyonunda rahatlıkla is bulabilmektedirler.

 Kamu Yönetimi Bölümü, öğrencilerini özel sektör donanımı ile yetiştirdiği gibi onların kamu politikaları konusunda birer uzman olarak yetişmelerini de sağlamaktadır. Interdisipliner bir anlayışla hazırlanmış olan Kamu Yönetimi Bölüm müfredatı bu bakımdan sosyal bilimlerin yani sıra, yönetim bilimleri, hukuk bilimleri ve siyaset bilimi gibi alanların temel bilgileri üzerine inşa edilerek zengin bir içeriğe kavuşturulmuştur.

  Öğrenciler, lisans düzeyindeki çalışmalarını tamamlamak için bölümle ilgili temel dersleri tamamlamak zorundadırlar. Bu dersler genel olarak bütçe ve finans, kamu politikaları, personel yönetimi, örgüt teorileri, siyaset teorisi, yönetim bilimi, davranış bilimleri ve hukuk sistemleri gibi alanlardan oluşmaktadır. Bu temel alanlarla ilgili dersleri tamamladıktan sonra öğrenciler uzmanlaşacakları alanlara göre seçmeli dersler alma imkanına kavuşurlar. Bu dersler Kamu Yönetimi Bölümünün açtığı derslerden olabildiği gibi diğer bölümlerin derslerinden de olabilir

Kamu Yönetimi Bölümünde sürdürülen lisans eğitiminin temel amacı, öncelikle iyi insan ve iyi yurttaş yetiştirmektir. Kamu yönetimi alanında çağdaş gelişmelere ve değişmelere hazırlıklı, donanımlı, profesyonel yönetici, bilim insanı, araştırmacı yetiştirmeyi hedeflemektedir. Öğretim işlevini; kamu ya da özel sektör kuruluşlarında yönetici, mülkî idare amiri, idarî yargıç, merkezî ve yerel yönetimlerde görev alan uzman personel olarak çalışmayı hedefleyen öğrencilerine eğitim vererek gerçekleştirmektedir. Bu alanlarda çalışmak isteyenlerin siyasal, iktisadî, toplumsal ve hukuksal konularda söz sahibi, düşüncelerini dile getirme ve yazmada başarılı, halkla ve üst makamlarla sürekli bir etkileşim içinde bulunacaklarından insan davranışlarını çözümleyebilmede sağlam bir mantığa ve inandırma gücüne sahip olmaları gerekliğinden öğrencilere bu yetenekleri kazandıracak bir program izlemektedir. Kamu yönetimi, devletin yönetim faaliyetlerinin faydalı ve verimli bir biçimde düzenlenmesiyle uğraşan bilim dalıdır. Kamu idaresi de denir.