Gönderen Konu: KOCAELİ İŞ HUKUK SINAV SORULARI 2  (Okunma sayısı 3136 defa)

Çevrimdışı kocaelihukuk

  • Yeni Üye
  • *
  • İleti: 18
  • Karma: +1/-0
    • Profili Görüntüle
KOCAELİ İŞ HUKUK SINAV SORULARI 2
« : Ocak 15, 2009, 11:15:24 ÖS »
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU FİNAL SINAVI 26.05.2008      Saat: 13.00
NOT: Gerekçesiz ve okunaklı olmayan cevaplar dikkate alınmayacaktır. Tükenmez kalem kulla] zorunludur. Süre 120 dakikadır.

OLAY 1: Ahmet tekstil iş kolunda kurulu bulunan bir işyerinin sahibi olup; artan siparişleri yetiştirememiş v bunun üzerine Bülent ile anlaşmıştır. Bu anlaşma sonrasında Bülent\\\'in yanında çalışan 20 işçi Ahmet\\\'in işçileri il birlikte üretim atölyesinde çalışmaya başlamıştır. Ancak işyerinde örgütlü sendika Bülent\\\'in İşçilerini görevlendirilenlmesi için aranan yasal şartların mevcut olmadığı iddiasıyla mahkemeye başvurmuştur. Bu esnad siparişler normale dönmüş; ancak Bülent\\\'in işçileri Ahmet\\\'e ait işyerinde çalışmaya devam etmişlerdir.

Soru: a- Ahmet ile Bülent arasındaki hukuki ilişkinin türü ve niteliği nedir? Sendikanın mahkemeye başvurus yerinde midir?
b- Siparişlerin normale dönmesi sonrasında Ahmet ile Bülent arasındaki hukuki ilişkinin akibeti ne olacaktır? Açıklayınız.


OLAY 2: Deniz, gıda işkolunda kurulu bir işyerinin sahibi olup beş işçisini aynı işkolunda bir işyeri buluna Aylin\\\'e ait işyerinde görevlendirmiştir. Bununla birlikte taraflar arasında yapılan sözleşme ile bu işçilerin ücn taleplerinden münhasıran Aylin\\\'in sorumlu olduğu hükme bağlanmıştır. İşçiler Aylin\\\'in yanında çalışmakta iken b yükleme hatası yapmışlar ve 1500 YTL tutarında zarar vermişlerdir. Bunun üzerine Aylin bu işçilere bir ay boyunc ücret ödememiş, akabinde İş sözleşmelerine son vermiştir.

Soru: a- Deniz\\\'in yanında çalışan işçilerin Aylin\\\'e ait işyerinde görevlendirilmesi mümkün müdür? Aylin i Deniz arasında yapılan sözleşmedeki, söz konusu işçilerin ücret taleplerinden münhasıran Aylin\\\'in sorum; olduğunu kararlaştırmaları geçerli midir?
b- İşçilerin verdikleri zarar sonrası Aylin\\\'in yaptığı işlemleri değerlendirerek, bu konuda işçilerin herhangi bir hukuki imkana sahip olup olmadıklarını irdeleyiniz.


OLAY 3: Pınar 5 aydır, 40 işçinin çalıştığı Semih\\\'e ait gıda işkolunda kurulu bulunan bir işyerinde makir mühendisi olarak görev yapmaktadır. Pınar, hiçbir eğitim verilmeksizin kalite kontrol departmanına alınmıştı Ancak Pınar bir parti gıda ürününde gerekli kontrolleri yapmayı başaramamış, buna rağmen söz konusu mail. piyasaya verilmiştir. Ancak ürünün pek çok kişide rahatsızlıklara neden olması üzerine Semih ticari itibarının zar görmemesi için malları geri çekmiş akabinde Pınar\\\'ın iş sözleşmesine son vermiştir.

Soru:. a- Pınar, eğitim almadan kalite kontrol departmanında görevlendirilmesi yönündeki işlemi kabul etme zorunda mıdır?
b- Eksik kontrolü sonrasında oluşan zarar sonrasında Pınar\\\'in iş sözleşmesine Semih tarafından son verilmesi yerinde midir? Bu işleme karşı Pınar hangi hukuki imkanlara sahiptir? Açıklayınız.


OLAY 4: Fatih 3 yıldan beri, 35 kişinin çalıştığı Ziraat Bankası İzmit Şubesinin müdürü olarak çalışmaktad Ancak, söz konusu banka özelleştirme kapsamına alınmış ve Fatih\\\'in iş sözleşmesine şubenin sürekli zarar etme gerekçe gösterilerek son verilmiştir.
Soru: ar Fatih\\\'in iş sözleşmesine son verilmesi yönündeki işlem yerinde midir? Fatih\\\'in hangi talepler* bulunabileceğini açıklayınız.
b- Fatih\\\'in son iki yıldır kullanamadığı yıllık ücretli izin süresine ait ücret talebinin,  izin hakkından feragat ettiği  gerekçesiyle reddedilmesi mümkün  müdür? Fatih,  iş sözleşme feshedilmeden önceki altı ay süresince her hafta işyerinin tatil olduğu Cumartesi günleri çalıştığını ileri sürerek fa2 çalışma ücreti talep edebilir mi? Açıklayınız.
OLAY 5: A-İş, metal işkolunda kurulu bulunan işyerinde örgütlü bir işçi sendikasıdır. Sendika bu işyerinde toplu iş sözleşmesi yapabilmek amacıyla yetki başvurusunda bulunmuşsa da Bakanlık tarafyıdan reddedilmiştir. Bu strada B-Iş ile işveren arasında topiu iş sözleşmesi imzalanmış ve bazı işçiler dayanışma aidatı ödemek suretiyle sendikadan talepte bulunmuşlardır. Bunun üzerine A-İş, üye işçilerin üyelik aidatlarının. B-İs ise başvuruda bulunan işçilerin ödemesi gereken dayanışma aidatlarının ücretlerinden kesilmesi için işveren Dicle\\\'ye ilgili işçilerin üstesini vermiştir. Ancak üç ay geçmesine rağmen işveren herhangi bir işlem yapmayınca her iki sendikada söz konusu aidatların takip tarihinden itibaren hesaplanacak mevduata uygulanan en yüksek faizle birlikte ödenmesi için mahkemeye başvurmuştur.

Soru: a- A-İş\\\'in ve B-İş\\\'in işverene .yönelik başvurulan yerinde midir?
b- İşverenin söz konusu aidatları kesme yükümlülüğü var mıdır? İşverenin aidatları ücretlerden kesmemesi  sonrasında sendikaların mahkemeye yönelik başvuruları yerinde midir? Açıklayınız.

OLAY 6: Eda İzmit, Bursa ve İstanbul\\\'da gıda işkolunda faaliyet gösteren üç ayrı işyerinin sahibidir. Söz konusu işyerlerinde topiu iş sözleşmesi yetkisi alabilmek amacıyla Gıda-Sen yetki başvurusunda bulunmuş ve bakanlık tarafından yetki belgesi verilmiştir. 20 gün sonra Eda. İzmit\\\'teki işyerini Hande*ye devretmiş, ancak hemen sonrasında Tekirdağ\\\'da yine aynı işkolunda bir işyeri devralmıştır. Bunun üzerine bu işkolunda örgütlü bulunan B-İs^ toplu iş sözleşmesi kapsamına girecek işyerlerinin arandan niteliğe sahip olmadığı iddiasıyla yetki itirazında bulunmuştur. İtirazın çözümlenmesini takiben Gıda-Sen ile Eda arasında toplu iş sözleşmejjjrnza lan mistir

Soru:   a- Olayda ne-tür bir toplu iş sözleşmesi söz konusudur? 3-İş sendikasının yetki itirazı gergk_s_ü££,
gerek esas açısından verinde midir?
b- İmzalanan toplu iş sözleşmesi hükümlerindenJzmit ve Tekirdağ\\\'daki işyerlerinde çalışan işçilerin yararlanması mümkün müdür? Açıklayınız.
OLAY 7: Cevdet metal İşkolunda kurulu bulunan bir işyerinin sahibi olup; Metal-Sen ile bir toplu iş sözleşmesi imzalamıştır. Ancak, işveren toplu iş sözleşmesinin imzalanmasından sonra işe alman işçilerin iş sözleşmelerinde toplu iş sözleşmesinde Öngörülenden daha geniş parasal haklar içeren hükümler yer vermiştir. Cevdet, toplu iş sözleşmesinin süresinin dolmasıyla birlikte, söz konusu toplu iş sözleşmesindeki başta ücret artışı olmak üzere tüm parasal düzenlemelerin uygulamasına son vermiştir.

Soru: a- İşverenin olayımızdaki iş sözleşmelerinde söz konusu toplu iş sözleşmesinden daha geniş parasal haklar sağlayan düzenlemelere yer vermesi mümkün müdür?
b- İşveren toplu iş sözleşmesinin süresinin dolması ile birlikte bu sözleşmede öngörülen parasal düzenlemelerin uygulamasına son verebilir mi? Açıklayınız.

OLAY 8: Nilay metal işkolunda kurulu bulunan bir işyerinin sahibidir. İşyerinde, toplu iş sözleşmesi yapma yetkisine sahip sendika tarafından grev kararı alınmıştır. Nilay, grevin uygulanmaya başlamasından üç ay sonfa üretim bölümündeki işin yapılması için Bülent ile anlaşmış ve Bülent yanında çalışan 20 işçi vasıtasıyla söz konusu işi üstlenmiştir. Ancak bazı grevci işçiler, Bülent\\\'in işçileri tarafından üretilen ürünlerin dışarı çıkarılmasına engel olmuşlardır. Bunun üzerine Nilay tarafından söz konusu işçilerin iş sözleşmesine yasadışı grev gerekçesiyle son verilmiştir.

Soru: a- Nilay, üretim bölümünde Bülent\\\'in işçilerini görevlendirebilir mi? Grevci işçiler Bülent\\\'in işçileri tarafından üretilen ürünlerin dışarı çıkarılmasını engelleyebilirler mi? Bu ürünler grevden Önce üretilen stoklar olsa idi bu soruya vereceğiniz cevap değişir miydi?
•   b- Bu olay sonrasında Nilay\\\'ın söz konusu işçilerin iş sözleşmesine yasadışı grev nedeniyle son vermesi yerinde midir? Açıklayınız.
SORU 9: Sosyal güvenlik kurumlarındaki sigortalı hizmet birleştirilmesini, yurt içi ve yurt dışı hizmet borçlanmalarını da dikkate alarak anlatınız.
SORU 10: Yeni 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası reformunu göz önüne alarak, ülkemizin sosyal güvenlik politikalarını ekonomi politikaları bağlamında tartışınız.

BAŞARILAR DİLERİZ.