0 beğenilme 0 beğenilmeme
36.3k
mahallede topla oynuyan cocuk ları, mahalleye yeni iş yeri açan emlakcı tarafından, çocukları top oynadığı için darp etti.Emlakcı bu olaydan ceza alır mı(su ana kadar 3 cocuğu darp etti.)
Ceza Hukuku kategorisinde sordu | 36.3k

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme

Selamlar...Aşağıdaki madde metninde normal olarak kasten yaralama suçunu işlemiş olacaktır. Ancak,kural olarakb)Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen suçlarda hükmün gerekçesinde çocuktan bahsedip bahsetmediği konusu tartışmaya açıktır. Aşağıdaki madde hükümleri gereğince değerlendirme yapılacaktır. Saygılarımızla...

KASTEN YARALAMA

Madde 86 - (1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) (Ek fıkra: 31/03/2005 - 5328 S.K./4.mad) Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması halinde, mağdurun şikayeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.
(3) Kasten yaralama suçunun;
a) Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı,
b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
e) Silâhla,
İşlenmesi hâlinde, şikayet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılır. *1*

cevapladı
Hukukta ceza
7,030 soru
4,883 cevap
664 yorum
21,304 üye