0 beğenilme 0 beğenilmeme
1.2k

 İCRA HUKUKUNDA ŞİKAYET

        İcra – İflas Müdürlükleri görevlerini yaparken yasaları yanlış uygulaması veya işlemleri yanlış yapması hallerinde bir hakkı yerine getirmez veya sürüncemede bırakması hallerinde bu durumun hakimlikçe ortadan kaldırılıp  düzeltilmesini sağlayan bir kanun yoludur.

      Şikayet İcra – İflas Hukukuna tabi bir yol olup dava olarak kabul edilmemektedir. Ancak şikayette de iki taraf vardır. Bunlar; şikayet eden ve şikayet olunan taraftır. Buna göre şikayet eden tarafta icra müdürünün bir işleminden zarar gördüğünü bildiren her ilgili hukuki menfaati olmak koşuluyla şikayet yoluna başvurabilir. Şikayet olunan taraf ise söz konusu işlemi yapmış olan icra-iflas dairesidir. 

      Şikayet Nedenleri : 1.    İcra Müdürlüğünce yapılan işlemin kanuna aykırı olması.

                                        2.    İcra memurunun takdir yetkisini yanlış kullanması.

                                        3.    İcra memurunun görevini yerine getirmemesi.

                                        4.    Tarafların talebini sürüncemede bırakması gibi birçok neden sayılabilir. 

      Şikayet Süresi:  Şikayet süresi, işlemin öğrenildiği tarihten itibaren 7 gündür. Bu süre hak düşürücü süre olup İcra Hakimliğince resen dikkate alınır.Ancak bir hakkın yerine getirilmemesinden veya sebepsiz sürüncemede bırakılmasından dolayı her zaman şikayet yoluna gidilebilir (İİK. m. 16). Örneğin takibe itiraz edildiği halde borçlunun mallarının haczedilmesi. 

       Şikayet Usulü: Şikayet kural olarak tetkik merciinde ileri sürülmekte ve bunun üzerine tetkik mercii, basit yargılama usulünü uygulayarak incelenmesini sonuçlandırmaktadır. Dilekçe de şikayet edilen icra dosya numarası ve şikayet edilen işlemin ne olduğu açıkça yazılmalıdır. Şikayet ile takibin durdurulması isteniyorsa bu, talepte açıkça belirtilmelidir.Şikayet basit yargılama usulüne tabidir. Tetkik mercii şikayeti, kural olarak duruşma yapmaksızın inceler. 

       Şikayetin Sonucu: İcra Tetkik Mercii tarafından şikayet haklı görülmez ise, şikayetçinin istemi reddedilir.Şikayet haklı görülür ise, icra memurunun işlemi iptal edilir.Şikayet sonucunda verilen karar ile birlikte icra tazminatına hükmedilmez, bu nedenle bu yönde bir talepte bulunmakta  hukuki yarar yoktur.

Medeni Usul ve İcra,İflas Hukuku kategorisinde sordu | 1.2k

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme
Bilgi amaçlı makaledir.
cevapladı
7,005 soru
4,860 cevap
660 yorum
21,226 üye